Uträkning av arvslott när det finns förskott på arv

2017-07-02 i Förskott på arv
FRÅGA
HejOm en person fått en sommarstuga i förtida arv hur räknar man på det vid arvsskifte? Beräknas värdet på sommarstugan utifrån hur mycket det vara värt vid gåvotillfället eller hur mycket det är värt idag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allt som en arvlåtare givit under sin livstid till en bröstarvinge räknas som utgångspunkt som ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB).

Förskottet räknas efter vad det var värt vid gåvotillfället

Ett förskott på arv ska då avräknas från mottagarens del av arvet efter gåvogivaren oavsett hur många år sedan det var gåvan gavs. Det sker genom att förskottets värde räknas in i arvlåtarens kvarlåtenskap för att sedan avräknas från mottagarens del av arvet enligt 6 kap 5 § ÄB. Vid avräkningen på förskott räknar man gåvans värde vid gåvotillfället och inte vad gåvan är värd idag. Man utgår alltså inte ifrån marknadsvärdet idag, utan vad sommarstugan var värd när arvtagaren fick det som gåva.

Hur räknar man förskottet vid ett arvsskifte?

Varje bröstarvinge har rätt till sin arvslott av kvarlåtenskapen. För att kunna räkna ut hur stor arvslott varje bröstarvinge ska ha måste man räkna med förskottet som ett fiktivt belopp i uträkningen. Detta för att fördelningen ska bli rättvis som möjlighet eftersom att alla bröstarvingar ska så långt som möjligt ur kvarlåtenskapen ha lika mycket. Man måste börja med att räkna ut arvslotten. (Observera att uträkningarna bara är exempel med påhittade tal)

Exempel 1 på uträkning av arvslott vid förskott på arv:

Sommarstugans värde vid gåvotillfället: 700.000 kr

Kvarlåtenskap från den avlidne: 2 000 000 kr

Antalet bröstarvingar: 3 stycken.

Formel: Arvslott = (Kvarlåtenskap + förskott) / (antalet arvingar)

Uträkning: (2 000 000 + 700.000) / 3 = 900.000

Arvslotten är i detta exempel 900.000 kr.

Det innebär att den bröstarvinge som redan har fått ett förskott på ett värde av 700.000 kr enbart ska få 200.000 kr och de andra två 900.000 kr.

Exempel 2 på uträkning av arvslott vid förskott på arv när förskottet är större än den tänkta arvslotten:

Skulle det varit så att sommarstugan var värd 1,3 miljoner kr vid gåvotillfället blir uträkningen lite annorlunda eftersom att man då kan säga att den som fått förskottet har fått mer än sin tänkta arvslott:

2 000 000 + 1 300 000 / 3 = 1 100 000

Här ser vi att förskottet är på för mycket eftersom 3 300 000 kr delat på 3 blir 1 100.000 kr. Men det finns bara 2 000 000 kr kvar i boet. Då måste vi använda oss av en annan formel som vi kallar för formel 2 för att se hur mycket de övriga två ska ha.

a = (2 000 000 + a) / 3

3a = 2 000 000 + a

2a = 2 000 000

a = 1 000 000

Arvslotten är då 1 000 000. Det innebär att de bröstarvingar som inte har fått något förskott på arv ska dela helt på kvarlåtenskapen av 2 000 000. Medan den bröstarvinge som redan har fått sommarstugan inte ska få någonting alls av kvarlåtenskapen. Den som har fått sommarstugan har dessutom fått 100.000 mer än de andra (de skulle egentligen alla tre ha fått 1 100 000 men det går inte eftersom det bara finns 2 000.000 kvar i boet). Dock så finns det ingen återbäringsskyldighet när det gäller förskott på arv vilket framgår av 6 kap 4 § ÄB. Den bröstarvinge som har fått ett för stort förskott får behålla hela förskottet oavsett hur högt värdet är. Enda undantaget är om det skulle inskränka på resterande bröstarvingars laglott enligt 7 kap 4 § ÄB. (dock är det en helt annan situation)

Dock kan en arvlåtare bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Ett sätt att uttrycka denna vilja är exempelvis genom ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arv. I ett sådant fall kan det såklart bli orättvist eftersom att man då inte ska räkna med förskottet i beräkningen, dvs sommarstugan, och alla tre bröstarvingar hade i ett sådant fall fått dela på 2 000 000. Dock går inte denna orättvisa att göra någonting åt.

Hoppas det var svar på din fråga. Undrar du något annat är det bara att höra av sig igen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?