Hur räknas din sammanlagda anställningstid fram vid beräkning ifall du har rätt till en tillsvidareanställning?

2020-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA
"Du har totalt 547 dagar på din allmänna visstid och din timanställning 2018 och 92 dagar på ditt vikariat.Dessa två räknas inte ihop." Är detta korrekt? Föreligger det LASMed vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur räknas din sammanlagda anställningstid fram?

Det framgår inte av din fråga i vilket sammanhang i LAS du ställer din fråga, men jag tolkar och kommer utgå ifrån att du frågar kring när din sammanlagda anställningstid berättigar dig en tillsvidareanställning. Din fråga regleras då i lagen om anställningsskydd (LAS).

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år. Detta beräknas antingen under en femårsperiod, eller under en period då du haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra (5 a § första stycket första och andra punkten LAS). En anställning anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag (5 a § andra stycket LAS). Vikariat övergår till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos din arbetsgivare i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § tredje stycket LAS).

I ditt fall så innebär det att du är berättigad tillsvidareanställning när du har arbetat minst två år hos din arbetsgivare, om du gick på ditt vikariat inom sex månader från det att din allmänna visstidsanställning slutade. Det kan vara så att du inte börjat vikariatet inom sex månader och att det är därför dina anställningsdagar inte räknas ihop men det framgår inte av din fråga. I så fall får du räkna din anställningstid för din allmänna visstidsanställning respektive vikariat separat, och när någon av de uppgår till minst två år, är du berättigad tillsvidareanställning. Om du har gått på vikariatet inom sex månader från det att din allmänna visstidsanställning slutade ska din anställningstid räknas ihop vid beräkningen ifall du har rätt till tillsvidareanställning. Är du fackligt ansluten rekommenderar jag att du pratar med ditt fackförbund eftersom de kan hjälpa dig föra en dialog med din arbetsgivare. Är du inte fackligt ansluten behöver du beroende på när du tillträtt vikariatet annars prata med din arbetsgivare och informera om vad som gäller.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (816)
2022-01-27 Kan man provanställa någon igen efter att denne varit sjukskriven under prövotiden?
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?

Alla besvarade frågor (98704)