Hur räknas avkastning när äktenskapsförord gjort egendom enskild?

Hej,

Jag och min fru är i färd att skriva äktenskapsförord och jag har en fråga kring aktieinnehav.

Om jag i äktenskapsförordets omfattning bokstav väljer alternativ A - "All egendom som vi nu äger och i framtiden förvärvar ska vara vardera makens enskilda egendom. Här ingår även egendom som vi erhållit samt kommer att erhålla genom gåva, arv och testamente."

Innebär detta då att mina nuvarande och kommande aktier i mitt ISK konto och Pensionsförsäkrings Konto samt utdelningar blir min enskilda egendom?

Tack för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vad som ska tas med i en bodelning eller inte vid äktenskapets upplösande. Där tas giftorättsgods med men inte enskild egendom (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom ett bestämma så i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Det är vad ni är i färd med att göra.

Av din fråga framgår att äktenskapsförordet föreskriver att "all egendom" ska vara enskild. Det ska tolkas så att även dina aktier och innehållet i pensionsförsäkringskontot är enskild egendom. Således ska det inte tas med i en bodelning utan du ska få behålla det.

Utdelningen (eller avkastningen) berör lagtexten särskilt. Det går att läsa att avkastning från enskild egendom blir giftorättsgods (och ska tas med i bodelning) om inte annat anges i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken). Frågan blir därför hur äktenskapsförordet ska tolkas på avkastning. Står inget om det ska det ju enligt lagen räknas som giftorättsgods. Eftersom ni har formuleringen "all egendom" ska ju avkastning räknas in där och därför vara enskild egendom.

Högsta Domstolen har i en dom tagit ställning till ett liknande fall (NJA 1987 s. 815). Det äktenskapsförordet sa att inget giftorättsgemenskap skulle finnas mellan makarna. Inte heller här nämndes alltså avkastning direkt men Högsta Domstolen tolkade det som att avkastning ingick i det. Därför hade det angivits i äktenskapsförordet att avkastning skulle vara enskild egendom.

Ditt fall liknar mycket detta. Ni har inte uttryckligen skrivit att ni inte ska ha någon giftorättsgemenskap men dock att allt ska vara enskild egendom. Det ska gälla såväl nuvarande egendom och kommande. I praktiken blir därför konsekvenserna densamma. Ingen egendom är giftorättsgods och ingen giftorättsgemenskap finns. Avkastningen från din aktier och konton ska därför också anses som enskild egendom och inte tas med i bodelning.

Vad som kan tilläggas är att enskild egendom är en klassificering som inte har med äganderätten att göra utan vad som ska ingå i en bodelning. Köper ni en bil tillsammans så blir ni delägare till den. Enligt äktenskapsförordet är den enskild egendom. Därför kommer halva bilen bli din enskilda egendom och andra halvan din frus enskilda egendom.

Högsta Domstolen har slagit fast att samäganderätt kan bli aktuellt även fast ni inte uttryckligen köper något ihop. T.ex. om du eller din fru köper en matta med syftet att ni tillsammans ska ha den i ert hem, båda har inkomst och att ni hjälps åt med er gemensamma bostad så äger ni i lagens mening egendomen ihop (NJA 1992 s. 163). Det kan också gälla dyrare inköp som en bil eller en tv. Detta kommer dock inte att bli aktuellt när det kommer ditt aktieinnehav eller enskilt fritidsintresse då de knappast kan anses köpas in för er bådas skull. En tumregel är: kan detta anses köpas för båda oss? Kommer det här användas av båda oss?

Äktenskapsförordet måste också vara skriftligt och undertecknat av båda er makar för att vara giltigt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Sammanfattningsvis kan sägas att aktier och innehållet i pensionsförsäkringskontot är enskild egendom enligt ert äktenskapsförord. Avkastningen ska också tolkas in i den formuleringen och ses som enskild egendom. Enligt formuleringen gäller det både egendom som ni nu har och kommer att få. Därför kommer nuvarande och kommande aktier i ditt ISK och innehållet i pensionsförsäkringskonto samt utdelningar bli din enskilda egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”