Hur räknar man ut timlön från månadslön?

2021-08-23 i Övrigt
FRÅGA
Hur räknar man ut timlön från månadslön
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan finnas tillfällen där man är i behov av att räkna ut sin timlön, exempelvis för att veta hur mycket man tjänar ifall man arbetar övertid, ska få restidsersättning eller liknande. Detta eftersom ersättningarna baseras på hur många timmar man har arbetat, vilket då kräver att man räknar om månadslönen till timlön.

Omräkning av månadslön
Omräkningen av en månadslön kan exempelvis göras på dessa sätt:

- Du kan räkna ut timlönen genom att multiplicera månadslönen (före eller efter skatt beroende på vad du vill veta) med 12 månader på ett år. Då får du ut din årslön som du därefter dividerar med antalet veckor per år multiplicerat med antal arbetstimmar per vecka.


Exempel: 30 000 x 12 / 52 x 40 = 173,1 kr.


- Du kan även räkna ut timlönen genom att dividera månadslönen (före eller efter skatt beroende på vad du vill veta) med det antalet arbetstimmar som arbetsgivaren räknar med att du gör på en månad. Detta kan alltså variera beroende på vad som står skrivit i ditt anställnings- eller kollektivavtal. Arbetar du exempelvis 8 timmar per arbetsdag och i genomsnitt arbetar 22 dagar per månad dividerar man månadslönen med 176 timmar.

Exempel: 30 000 / 176 = 170,5 kr.

Skillnaden mellan dessa resultat är att i det andra exemplet räknar vi på att det ungefär är 22 arbetdagar per månad, vilket givetvis inte alltid är fallet. Detta innebär att det blir mer exakt att räkna på årslönen enligt det första exemplet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96471)