Hur räknar man ut semesterersättning för en timanställd?

FRÅGA
Hej jag är pensionär arb. som timanställd sedan 10 år tillbaka. När de räknar timersättningen lägger de in min semesterrersättning. står bara timlön inclusive sem ers. De räknar upp min timlön o jmf med vanlig månadslön. men en som är fastanställd har semester, betalda helgdagar, pensionsinbetalning. När man räknar årsarbetstid för timanställning ska man då inte räkna bort lördagar söndagar helgdagar,o semesterdagarna. Förstår inte hur landstinget räknar. Samma sak för försäkringskassan timanställd de räknar årsarbetstid 2080 tim och sedan räknar ned till det hur mycket man arbetar , men var finns semesterdagarna, och helgdagarna. För mig allt så märkligt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att det du undrar över är hur man ska räkna ut lönen och semesterlönen/semesterersättningen som timanställd. Det finns normalt två varianter för att reglera semesterkompensation för timanställda. Du kan antingen få semesterersättning eller så kan man få semesterlön. Jag kommer utgå ifrån att du får semesterersättning då du är pensionär och enbart jobbar timmar.

Rätten till semester

Rätten till semester regleras i semesterlagen (SemL). I 4 § SemL framgår det att arbetstagaren har rätt till 25 semesterdagar per år. En timanställd arbetstagare har enligt semesterlagen rätt till en semesterersättning om 12 % av lönen (16 b § och 28 § SemL). Även pensionärer har rätt till semesterersättning.

Semesterersättning

Semesterersättningen ska beräknas till 12 % av lönen. Denna betalas vanligtvis ut varje månad i samband med löneutbetalningen. Som timanställd så använder man en regel som kallas procentregeln. Vid procentregeln ska man lägga ihop den sammanlagda lönen (årslönen). Det är all utbetald lön, tillägg, provision, ob-tilägg, övertidsersättning osv. (det enda som inte ska räknas med är semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro och permitteringslön). Jobbar man helger och får ob-ersättning ska detta ingå. Semesterdagar ska inte ingå.

Den totala semesterlönen består alltså av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön.

Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda. Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen. Jag förstår det som att de i dina lönespecifikationen inte delar upp posterna utan slår ihop lön med semesterersättning. Du borde kunna begära att få en redogörelse av din arbetsgivare hur de räknar ut din lön och på vilken lön de grundar semesterersättningen på.

Sammanfattningsvis

Vad jag kan utläsa av din fråga så grundar troligtvis din arbetsgivare din lön på hur många arbetstimmar en heltidsanställd jobbar. Dividerar en heltidsanställds månadslön med antalet timmar som en heltidsanställd jobbar. Därefter multiplicerar de timlönen de får fram med antalet timmar du jobbar. När de fått fram din totala lön så multiplicerar arbetsgivaren den summan med 12 % och får då fram din totala lön.

Jag vet inte hur det ser ut med helgjobb hos andra månadsanställda, men de räknar inte in semesterlönen i månadslönen.

Rekommendation

Jag har redogjort för hur det normalt brukar gå till, vissa kollektivavtal kan göra att man har andra villkor. Jag tycker därför att du ska höra av dig till din arbetsgivare och be dem förklara hur de räknar ut din lön.

Jag hoppas jag har gjort det tydligare för dig, annars får du vänligen höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (283)
2020-02-11 Kan arbetsgivaren betala ut semesterlön när hen vill?
2020-01-29 Räknas semesterersättningen in i beräkningen av arbetslöshetsersättningen?
2019-12-27 Behöver jag ta ut semester på helgdagar och julafton?
2019-12-19 När har arbetstagare rätt till semestersättning?

Alla besvarade frågor (77126)