Hur räknar man ut bodelningslikviden?

2021-08-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag undrar hur man räknar ut bodeningslikviden, dvs den suma min man ska lösa ut mig för från bostaden.Jag ser i mpnga exempel att man minskar marknadsvärdet med anskaffningsvärdet (minus mäklararvode och skatt). Men jag har också sett exempel där man minskar marknadsvärdet med lån för att få fram en vinst. Vad är skillnaden?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Det framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen.

Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika.

Exempel:

Vi utgår ifrån att marknadsvärdet på bostaden är 4.500.000, att bostaden anskaffades för 2.400.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär

marknadsvärde: 4.500.000

ingångsvärde: - 2.400.000

mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)

---------------------------------------------------------

2.010.000

skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)

värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800

Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånet. Vi utgår i det här fallet ifrån att du ägde 65% och din ex-partner 35 % av bostaden och att båda ansvarar för 50% av lånet och att lånet uppgår till 1.887.000 totalt.

Din andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070

Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730

Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften

1.629.070 + 441.730= 2.070.800

2.070.800/2= 1.035.400

Din sambo/make ska alltså om vi utgår ifrån det här exemplet köpa ut dig för 1.035.400.

Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97650)