Hur räknar jag ut min semesterlön?

FRÅGA
Jag skrev innan är deltid anställd har kolektivt avtal var inte sjuk har rätt till 11 dagar semester Tog 5 dagar än så länge och på lönespecifikation står det månadssemesterlön 2900 kr och sedan semesteravdrag 2600kr Är fast anställd med fast lön Deltid jobb med kollektiv avtal Har inte utbetalad heller semestertilllägg eller liknande Var aldrij sjukskriven så värför denne avdrag?Snälla hjälp mig
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uträkning av semesterlön

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du har en fast och regelbunden månadslön utan rörliga lönedelar. Har du även arbetat i samma omfattning hela det semestergrundande året ska din semesterlön beräknas enligt sammalöneregeln (16 § semesterlagen). Semesterlönen enligt sammalöneregeln är ens aktuella månadslön + eventuella fasta lönetillägg (om man har det) + ett dagligt semestertillägg (16a § första stycket semesterlagen). Semestertillägget är en procentsats av ens månadslön. Hur stor procentsats beror på vilket kollektivavtal man har. (16a § andra stycket semesterlagen). Med uppgifter om din månadslön och ditt kollektivavtals procentsats för semestertillägg kan du alltså räkna ut hur mycket semesterlön du borde få ut.

Möjliga förklaringar till avdraget

Är månadssemesterlön och semesteravdrag de enda posterna på lönespecifikationen? En del företag skriver ut ens vanliga månadslön och en semesterlön på lönespecifikationen för att sedan göra ett avdrag som resulterar i ett semestertillägg. Kan det vara så att ditt semestertillägg ska vara 60 kronor per dag?

Om man ändrar sysselsättningsgrad kan det påverka antalet semesterdagar man har rätt att ta ut. Om man går ner i arbetstid har man kanske inte längre rätt till full semesterersättning, vilket kan visas som ett avdrag i lönespecifikationen.

Sammanfattning och råd

Det är svårt att ge ett säkert svar på varför ett avdrag har gjorts utifrån den information som getts. Jag skulle råda dig att först kontakta din arbetsplats och fråga dem varför avdraget har gjorts. Känns det inte rätt kan du även kontakta en facklig representant på din arbetsplats eller din fackförening. Du är även välkommen att kontakta våra duktiga jurister för mer individuell rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?