Hur påverkas studieskulder av en skuldsanering?

2019-09-24 i Skuldsanering
FRÅGA
Om man har haft skuldsanering på Studeskuld CSN, har de ändå rätt att kräva HÖJD månadsinbetalning efter skuldsanering ens tidens slut, på den skulden.Avskrivs inte skulden då saneringstiden (5år) är avklarad?
SVAR

Hejsan, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått dig rätt, så har din studieskuld från CSN ingått i en skuldsanering som nu är avslutad. Du undrar därför om inte detta lån avskrivs efter saneringstidens slut. För att få svar på denna fråga så får vi bland annat kika in i Skuldsaneringslagen (SksanL).

Vilka studieskulder ingår i en skuldsanering?

Det är endast de studieskulder som vid tidpunkten för inledandet av skuldsanering var förfallna till betalning, som ingår i skuldsaneringen. Detta innebär med andra ord att de delar av betalningen som ännu inte har förfallit till betalningen, inte ska ingå i denna (SksanL 32 §). Detta resulterar i att du är skyldig att betala tillbaka de delar av lånet som inte ingick i skuldsaneringen enligt de "vanliga" reglerna som finns, när skuldsaneringen är över.

Det går att få studieskulderna nedsatta

CSN har s.k. "trygghetsregler" som gör att du vid olika tillfällen kan få ditt årsbelopp (alltså det belopp som du ska betala tillbaka under ett år) nedsatt. Detta kan beviljas på grunder som exempelvis:

- Låg inkomst,

- Synnerliga skäl, t.ex. att du under minst tre månader i följd får försörjningsstöd

Det är dock jätteviktigt att notera att skulderna inte försvinner när man får beviljat en nedsättning, utan att du bara får betala mindre under en viss tidsperiod. Detta kan bland annat resultera i att framtida årsbelopp blir högre.

Det kan dock vara bra att veta att det går bra att ansöka om nedsättning av det belopp som inte omfattades av skuldsaneringen, om betalningssvårigheter fortfarande skulle finnas kvar.

Hur räknas det belopp som ska betalas tillbaka ut av CSN?

När det kommer till uträkningen av det belopp som ska betalas tillbaka, så görs det lite olika beroende på när lånen togs. Jag ska redogöra för alla olika alternativ nedan.

Lån tagna före 1989

Beloppet som ska betalas tillbaka är beror på:

- hur stor skulden är,

- hur länge skulden ska betalas av.

Lån tagna mellan 1 jan 1989- 30 jun 2001

Det årsbelopp som ska betalas är beroende av inkomsten, och består av fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare.

Lån tagna efter den 30:e juni 2001

CSN har på sin hemsida skrivit att följande faktorer tas hänsyn till när det belopp som ska betalas tillbaka räknas ut:

- hur stor skulden är,

- hur länge skulden ska betalas av, och

- hur hög räntan är.

För att sedan få fram det aktuella beloppet så har de en speciell "annuitetsformel", och det är inte ovanligt att årsbeloppet för varje år blir större och större.

Sammanfattning

Endast de delar av ditt CSN-lån som var förfallna till betalning vid tidpunkten för skuldsaneringens inledande, omfattas av skuldsaneringen. Detta innebär att de fortfarande kan kräva betalning för den del som ännu inte hade förfallit till betalning och som därmed inte ingick i skuldsaneringen.

Anledningen till varför det belopp som ska betalas tillbaka varje månad har höjts, är givetvis svårt att svara på utan mer information. Det kan dock exempelvis bero på att du tidigare har fått en nedsättning av ditt lån, eller på grund av det faktum att det årsbelopp som ska betalas tillbaka till CSN vanligen ökar för varje år.

Mina råd till dig

Jag skulle rekommendera dig att i första hand vända dig till CSN om du skulle ha ytterligare frågor gällande din återbetalning. Du skulle kanske dessutom kunna vända dig till Kronofogdens kundservice, för att få mer hjälp.

Med det sagt så är du alltid varmt välkommen till att vända dig tillbaka till oss på Lawline med en ny fråga, om du tror att vi skulle kunna hjälpa dig ytterligare i ditt ärende.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (148)
2020-01-16 Kan Kronofogden ta en lägenhet jag har ärvt?
2019-12-01 Skuldsanering - vem ska jag betala till?
2019-11-30 Kan ett arv påverka ett beslut om skuldsanering?
2019-11-13 Påverkar framtida arv pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (76591)