Hur påverkas mitt beslut om skuldsanering när jag får jobb?

Hej !

Jag har skuldsanering till slutet av maj 2024 och ska börja jobba snart, kommer det att påverka min skuldsanering?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga behöver vi kika i Skuldsaneringslagen.

Skuldsaneringen och din betalningsplan

En skuldsanering innebär att Kronofogden upprättar en plan över hur en skuldsatt person ska betala tillbaka sina skulder, och att skulderna efter genomförd betalningsplan skrivs av, vanligen efter fem år (34 §). Planen innehåller bland annat hur mycket som ska betalas, när betalning ska göras och hur betalningen ska ske (29 §). Denna plan grundas på hur den ekonomiska situationen ser ut för den skuldsatta personen, bland annat hur stora skulderna är och vilken inkomst samt kostnader personen har.

Kan ett beslut om skuldsanering upphävas eller ändras?

Ett beslut om skuldsanering kan omprövas på två grunder:

1. Om någon av dina borgenärer, dvs. någon av dem som du har skulder hos ansöker om omprövning (48 §), eller

2. Om du själv ansöker om omprövning (49 §)

Dina borgenärer kan ansöka om omprövning av skuldsaneringsbeslutet på ett antal grunder, bland annat om din ekonomiska situation förbättras väsentligt (48 § 7:e punkten). Att du får ett nytt jobb skulle kunna utgöra en sådan väsentlig förbättring av din ekonomi. Detta skulle kunna leda till att Kronofogden väljer att ompröva din skuldsanering och ändra betalningsplanen. För sig skulle det t.ex. kunna innebära att du betalar mer pengar vid kommande inbetalningar. I vissa fall kan även beslutet om skuldsanering helt och hållet upphävas, men för detta krävs att den ekonomiska situationen förbättras så pass mycket att skuldsaneringen inte längre anses behövas.

Dina borgenärer kan t.ex. genom din deklaration eller genom att kontakta Skatteverket se att din inkomst har ändrats och därmed ansöka om omprövning. Du kan även själv kontakta Kronofogdemyndigheten och berätta om din situation och fråga om hur det kommer att påverka din skuldsanering.


Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Evelina OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”