Hur påverkas min skuldsanering av min frus arv?

2017-06-30 i Skuldsanering
FRÅGA
Hejsan!Har har en fråga gällande skuldsanering och arv.Jag har pågående skuldsanering sedan jan 17.Min svärfar har tyvärr avlidit och min fru kommer att få ärva hans mindre gård.Hon är ensamt barn och svärfar var inte gift.Kan det bli nått strul med min skuldsanering då värdet på gården är flera miljoner?Frun kommer ensam stå på gården då det är en familjegård.Finns inga lån på gården alls.Vi bor i lägenhet nu.Tacksam för hjälp!Vänligen
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om du får väsentligen förbättrade ekonomiska förhållanden kan en av borgenärerna som är part i skuldsaneringen begära omprövning av skuldsaneringen enligt 48 § första stycket 7 punkten skuldsaneringslagen (SkuL) (2016:675) se här. Ändring av skuldsaneringsplanen fordrar alltså att en borgenär ansöker om omprövning. Eftersom arvet inte är till dig blir det svårt för borgenärerna att upptäcka detta.

Föreskriver testamente förbehåll om enskild egendom?

Men den viktiga frågan är trots allt, har dina ekonomiska förhållanden verkligen förbättrats? Oftast brukar det vara föreskrivet genom testamente att arvingar förblir enskilda ägare av testatorns kvarlåtenskap. Finns ett sådant testamente i ditt hustrus fall så ingår inte gården i en framtida bodelning mellan er enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) se här och se även 7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB.

Är det skäligt?

Enligt 9 § SkuL ska skuldsanering beviljas endast om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Denna regel fanns också innan 2016 i 4 § i 2006 års skuldsaneringslag. I rättsfallet NJA 2014 s. 621 se här uttalade Högsta domstolen att ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem har betydelse endast för frågan om gäldenären har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering. Om ni hade sålt gården så hade det kunnat anses vara stötande att bevilja skuldsanering för dig, förutsatt att värdet av gården klart överstiger din skuld. Men eftersom gården varken är såld och det heller inte skett en bodelning mellan er efter vilken du erhållit hälften av värdet av gården, torde hennes arv inte påverka din skuldsanering.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (200)
2021-11-20 Ofullständig fråga
2021-11-18 Kan man arbeta i ett annat land men ändå beviljas skuldsanering?
2021-11-01 Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
2021-10-28 Skuldsanering och verksamhetsavveckling

Alla besvarade frågor (97361)