FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/04/2022

Hur påverkas fastighetsägaren generellt av en detaljplan?

Hur påverkas fastighetsägaren generellt av en detaljplan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör detaljplaners påverkan på fastighetsägare regleras primärt i 9 kap. Plan- och bygglagen (PBL).

Hur påverkar detaljplaner bygglov?

Påverkan av en detaljplan sker primärt när en fastighetsägare vill bygga om eller på annat sätt ändra befintliga byggnader. När en detaljplan finns så krävs det som utgångspunkt bygglov om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt (9 kap. 2 § 1 stycket 3c punkten PBL). Det krävs alltså inte bygglov för dessa situationer om det inte finns en detaljplan (9 kap. 2 § 2 stycket PBL).

Finns det undantag?

Det finns vissa undantag till bestämmelsen. Som utgångspunkt gäller inte kravet på bygglov för en- och tvåbostadshus inom detaljplan om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (9 kap. 5 § 1 stycket PBL). Detta undantag gäller dock bara om kommunen inte har bestämt att det ändå krävs bygglov (9 kap. 5 § 2 stycket PBL). Vad som kan vara viktigt att känna till är att dessa regler även kan påverka fastigheter som ligger utanför detaljplanerat område. Detta är fallet om en fastighet ligger tillräckligt nära för att räknas som sammanhållen bebyggelse, i dessa fall så kan kommunen besluta om att det även krävs bygglov i vissa fall som annars inte skulle kräva det (9 kap. 6 § 3 stycket PBL). Det finns slutligen regler angående ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Ekonomibyggnader kräver som utgångspunkt inte bygglov men om byggnaden ligger inom detaljplanerat området så krävs det bygglov ändå (9 kap. 3 § PBL).

Avslutningsvis så kan det konstateras att det kan se väldigt olika ut på olika platser runt om i landet. Jag skulle därmed rekommendera att du tar kontakt med din kommun om du vill veta vad som gäller mer specifikt just hos dig.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000