Hur påverkas en andrahandshyresgäst av att en förstahandshyresgäst hyrt ut utan tillstånd?

Hej!

Vilka åtgärder kan en hyresvärd vidta mot en förstahandshyresgäst som utan tillstånd ingått ett avtal mot en andrahandshyresgäst? I vilken utsträckning kan dessa åtgärder påverka andrahandshyresgästen?

Lawline svarar

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende behöver kompletteras eller förtydligas är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Av pedagogiska skäl har jag valt att dela upp svaret i två rubriker. Först går jag igenom vad som gäller mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen och därefter hur detta påverkar andrahandshyresgästen. Lagrumshänvisningar avser 12 kap. jordabalken (som jag kallar ”hyreslagen”) om inte någonting annat anges.

Vilka konsekvenser uppstår mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen?

För att få hyra ut sin hyresrätt i andra hand krävs alltid tillstånd. Antingen ges tillståndet från hyresvärden enligt 39 § eller hyresnämnden enligt 40 §. Om tillstånd överhuvudtaget inte finns så kan andrahandsuthyrningen leda till att avtalet förverkas, d.v.s. upphör utan uppsägningstid, enligt 42 §. Innan hyresavtalet kan upphöra måste dock hyresvärden uppmana förstahandshyresgästen att se till att andrahandshyresgästen flyttar. Denna uppmaning ska enligt 63 § sändas i ett rekommenderat brev. Förstahandshyresgästen kan också vända sig till hyresnämnden och be om att tillstånd meddelas i efterhand.

Om förstahandshyresgästen inte ser till att andrahandshyresgästen flyttar ut och heller inte får något retroaktivt tillstånd så gäller inte hyresavtalet längre. Med andra ord har hyresrelationen mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen upphört, vilket innebär att hyresvärden exempelvis har rätt att anlita kronofogden för att få ut förstahandshyresgästens ägodelar ur lägenheten.

Vilka konsekvenser uppstår för andrahandshyresgästen?

När en hyresrätt hyrts ut i andra hand utan att tillstånd lämnats så finns det överhuvudtaget ingen juridisk koppling mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen (de har ju aldrig ingått något avtal med varandra).

I ett sådant läge kan andrahandshyresgästen liknas vid en utomstående person som gjort intrång på hyresvärdens egendom (dock utan att begå något brott). Om andrahandshyresgästen inte flyttar självmant kan hyresvärden vända sig till kronofogden och få hjälp med en avhysning (16 kap. 8 § utsökningsbalken). Den yttersta konsekvensen av att bo som andrahandshyresgäst i en lägenhet utan tillstånd är alltså att kronofogden, i sällskap av polisen, knackar på och fysiskt avlägsnar personen i fråga.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo