Hur påverkas arvsordningen av att två makar har ansökt om äktenskapsskillnad innan en av makarna avlider?

2020-05-23 i Make
FRÅGA
En gift person har avlidit. Särkullbarn finns. Troligen har paret ansökt om skilsmässa, Hur ser arvssituationen ut i detta fall
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns att hitta i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer att utgå från dessa regler i mitt svar.

Om en avliden person var gift är huvudregeln att dennes tillgångar tillfaller den efterlevande maken, ÄB 3 kap 1 §. Detta gäller dock inte alltid om det finns särkullbarn med i bilden. Då ska istället särkullbarnet ärva sin förälder, om denne inte avstår sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken vill säga. Om särkullbarnet avstår arvet ska hen istället ta del av dödsboet efter den efterlevande maken vid dennes död, ÄB 3 kap 1-2 §.

Vidare har den efterlevande maken dock alltid rätt att erhålla tillgångar som efter bodelningen uppgår till totalt fyra prisbasbelopp, vilket år 2020 motsvarar 189 200 kr. Om den efterlevande makens tillgångar inte uppgår till detta belopp har hen rätt att få ta del av kvarlåtenskapen till så stor del att beloppet uppnås, ÄB 3 kap 1 §.

Men om det var så att paret hade ansökt om äktenskapsskillnad innan dödsfallet inträffade kan du bortse från allt jag skrivit ovan, ÄB 3 kap 10 §. I det fallet kommer nämligen särkullbarnet att ärva all kvarlåtenskap efter sin förälder (under förutsättning att det inte finns något testamente som säger annat), ÄB 2 kap 1 §. Maken kommer däremot att lämnas lottlös.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (457)
2021-01-30 Kan särkullbarn hindra en gåva av fastighet?
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap

Alla besvarade frågor (89936)