Hur påverkar skuldsanering min sambos ekonomi?

2019-05-07 i Skuldsanering
FRÅGA
Hur påverkas min sambos ekonomi om jag söker skuldsanering för mina skulder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel ansvarar man själv för sina egna skulder. Detta gäller även om man bor tillsammans med någon annan. En skuldsanering kan dock få inverkan på den som en skuldsatt person bor med. Jag kommer i det följande ge en allmän redogörelse om hur en skuldsanering kan påverka en sambos ekonomi.

För det första har kronofogden och reglerna i utsökningsbalken en annan syn på sambor än sambolagen. Enligt sambolagen är sambos bara ansvariga för sin egen ekonomi och har ingen skyldighet att sörja för sin partner. Utsökningsbalken undanröjer emellertid principen att sambos ekonomier är åtskilda och medger att sambos inkomster räknas samman när kronofogden exempelvis ska bestämma utmätning i lön. I praktiken innebär det att kronofogden ser på sambornas ekonomiska förmåga gemensamt och gör bedömningen över hur mycket de kan utmäta från din lön i förhållande till hur mycket av de grundläggande behoven som kan tillgodoräknas ur din sambos.

För det andra utgår kronofogden från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör dig som ska genomgå en skuldsanering och därmed även går att utmäta, om ni inte kan bevisa annat, se 4 kap. 19 § Utsökningsbalken. Om ni visar upp kvitton eller andra handlingar som visar att det är din sambo som införskaffat egendomen som varit avsedd att vara din sambos kan kronofogden inte utmäta egendomen.

För det tredje, om ni äger en fastighet eller bostadsrätt tillsammans kan kronofogden besluta att sälja den skuldsattes andel i fastigheten. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och att sambon får de pengarna som motsvarar dennes andel. Observera dock att Kronofogden är väldigt restriktiv med att kräva att bostäder säljs för utmätning av skulder. Om löneutmätning är möjlig eller om det finns annan egendom som kan utmätas och säljas brukar dessa alternativ väljas istället.

Avslutningsvis vill jag tillägga att det i varje kommun ska finnas en budget- och skuldrådgivare som har i uppdrag att hjälpa människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Dit kan du vända dig för att få vägledning i din ekonomiska situation. Du kan även kontakta kronofogdens skuldsaneringsteam för att få mer information om hur din ekonomiska situation samt eventuella skuldsanering kan komma att påverka din sambo.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80241)