Hur påverkar skulder min ekonomin om jag gifter mig?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande giftermål. Vi funderar på att gifta oss men inte flytta ihop. Jag har en skuld hos kronofogden och undrar nu om detta påverkar ekonomin även om vi inte ska bo ihop.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om utmätning finns i 4 kap. utsökningsbalken (UB).

Kan man bli betalningsskyldig för sin makes skuld?

Enligt 1 kap. 3 § ÄktB råder varje make över sina egna tillgångar och sina egna skulder. Det innebär att vardera make äger den egendom den förvärvat, och är svarar för sina egna skulder. Man kan alltså som utgångspunkt inte bli betalningsskyldig för den andra makens skulder.

När påverkar skulder äktenskapet?

Skulder påverkar äktenskapet när äktenskapet upplöses, vilket kan ske antingen genom skilsmässa eller när någon av makarna dör (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska en bodelning som huvudregel ske, vilket innebär att makarnas egendom delas upp (9 kap. 1 § första stycket ÄktB).

Vid en bodening ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar beräknas genom att deras skulder räknas av från giftorättsgodset (11 kap. 2 § första stycket ÄktB), därefter delas den egendom som blir kvar på hälften och fördelas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods ingår i bodelning (10 kap. 1 § ÄktB), och är sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Bodelning kan undvikas genom äktenskapsförord

Makar eller blivande makar kan genom äktenskapsförord bestämma att vardera makes egendom ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Bodelning behöver inte göras om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att ta över bostad eller bohag från den andra maken (9 kap 1 § första stycket ÄktB).

Vad gäller om kronofogden utmäter egendom?

Något som är värt att poängtera är att det finns speciella regler för makar gällande utmätning av egendom. Om gäldenären (den som har skulden) är gift, och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som utgångspunkt vara ägare till egendomen. För att undvika att egendomen utmäts måste den andra maken göra sannolikt att egendomen är samägd, eller att maken äger egendomen (4 kap. 19 § första stycket UB).

Sammanfattning och råd

Eftersom du i din fråga säger att ni inte ska flytta ihop blir regeln om utmätning inte något problem i ert fall, förutsatt att ni inte kommer ha någon samägd egendom, eller lös egendom i er gemensamma besittning. Ett råd är att ni vänder er till en jurist som hjälper er upprätta ett äktenskapsförord för att på så sätt undvika en framtid bodelning, där skulderna annars hade omfattas. För hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1146)
2020-09-14 Vilka skäl finns för underrättelse till Skatteverket om förrättad vigsel?
2020-09-10 Äktenskapsförord - Om företag ska ingå i bodelningen
2020-09-08 Om äktenskapsförord
2020-09-08 Hur gör man om man vill gifta sig med sitt adoptivsyskon?

Alla besvarade frågor (84172)