Hur påverkar skadestånd för personskada ekonomiskt bistånd?

Hur är det om man har fått utbetalt för en personskada och man har ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du att vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Jag uppfattar det som att du undrar om ett utbetalt skadestånd för personskada ska räknas som inkomst och därmed minska socialbidraget för ekonomiskt bistånd. För att besvara din fråga kommer Socialtjänstlagen (SoL). 


Rätten till ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd tillfaller den enskilde som inte kan tillgodose sina behov själv eller kan få behoven tillgodosedda på annat sätt, 4 kap. 1 § första stycket SoL. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå, 4 kap. 1 § fjärde stycket SOL. Vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd från socialtjänsten ska dem bedäma om du kan försörja dig själv genom dina egna tillgångar såsom inkomster och andra bidrag/ersättningar.


Hur påverkar skadeståndet för personskada ekonomiskt bistånd?

Skadeståndsrätten skiljer mellan ekonomiskt och ideellt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet är till för att kompensera ekonomiska förluster, medan det ideella skadeståndet avser att ersätta bl.a. fysiskt och psykiskt lidande vid personskador och kränkning av den personliga integriteten. Ideellt skadestånd ska som huvudregel räknas som en tillgång vid bedömningen av behovet och summan av ekonomiskt bistånd, RÅ 2010:42. Det är dock viktigt att poängtera att det görs en bedömning i varje enskilt fall.


Vad innebär det i ditt fall?

I ditt fall säger huvudregeln att skadeståndet kommer räknas som en inkomst, något som räknas in i den bedömningen som Socialtjänsten gör för att undersöka om du själv kan tillgodose dina behov och leva en skälig levnadsnivå i enlighet med 4 kap. 1 § första stycket SoL. Det innebär att det kommer minska ditt ekonomiska bistånd. Kom dock att en enskild bedömning görs i varje fall.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig vidare!

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”