Hur påverkar ett kollektivavtal andra avtal inom arbetet?

Hej, Jag gick nyligen en utbildning på jobbet till en högre tjänst och i början av utbildningen diskuterade jag och en gammal arbetagivare om hur min lön kommer se ut. Enligt kollektivavtalet skulle jag då få 12 kr extra för min nya anställning, de skulle ta ca 8 månader tills jag ca färdig och min lön ändras. 6 månader in på in utbildning ändras hela "regeln" om hur mycket extra man ska få och helt plötsligt är de endast 6 kr. Är det här verkligen okej? Jag tycker det känns jätte tråkigt, min arbetsgivare säger att det är så.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Om du är medlem i den arbetstagarorganisation som tecknat kollektivavtalet

Både du och din arbetsgivare är då bundna av detta nya kollektivavtal som säger att 6 kr är det som gäller. Det går då inte för dig att ingå ett annat avtal med din arbetsgivare att du ska få 12 kr, då detta skulle strida mot kollektivavtalet. Ett sådant avtal skulle vara ogiltigt (MBL 27 §).

Om du inte är medlem i en arbetstagarorganisation

Din arbetsgivare har en skyldighet att tillämpa det nya kollektivavtalet även på dig som inte är medlem i arbetstagarorganisationen. Svaret blir alltså samma här som i rubriken ovanför.

Finns det tolkningsutrymme?

Trots det som jag skrivit ovan kan det ändå finnas en möjlighet för dig att få 12 kr extra.

Står det exempelvis att "anställda har rätt till 6 kr extra" eller liknande så innebär ju inte detta att ett avtal med dig och arbetsgivaren om att få 12 kr extra strider mot kollektivavtalet. Det strider alltså inte mot ordalydelsen.

Är det dock formulerat som "max 6 kr extra" eller liknande skulle ett avtal om att du skulle få 12 kr extra uppenbart strida mot kollektivavtalet.

Slutsats

Du kommer dessvärre att få nöja dig med endast 6 kr extra. Detta på grund av att kollektivavtalet är bindande. Andra avtal kan då inte slutas som ger dig rätt till högre ersättning.

Skulle formuleringen i kollektivavtalet kunna tolkas på ett sätt som gör att en högre ersättning inte strider mot kollektivavtalet finns det däremot inget hinder för dig att få 12 kr extra istället.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo