Hur påverkar ett arv en pågående skuldsanering?

2018-04-10 i Skuldsanering
FRÅGA
Om jag har en pågående skuldsanering hos Kronofogden, vad händer då om någon dör och jag får ärva pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

När du skriver "någon" dör förmodar jag att du menar någon som antingen angivit dig som testamentstagare på ett testamente eller att du är nästa person i arvsordningen enligt lag [ärvdabalken].

Arvsordningen enligt ärvdabalken

Enligt ärvdabalken utgår en ifrån att den som primärt får ärva är den avlidnes bröstarvingar [barn, barnbarn] [2 kap. 1 § ärvdabalken]. Om inga barn eller barnbarn finns i livet får den avlidnes föräldrar ärva [2 kap. 2 § ärvdabalken]. Om båda föräldrarna är avlidna eller enbart en av föräldrarna, får syskon eller halvsyskon dela på arvslotten [2 kap. 2 § andra stycket, ärvdabalken]. Om varken syskon eller halvsyskon finns kvar i livet får morföräldrar, farföräldrar, mostrar/fastrar, morbröder/farbröder ärva, men efter det tar det stopp [2 kap. 3 § ärvdabalken]. Enligt lag har alltså inte exempelvis en kusin arvsrätt utan denne kan bara få denna rätt genom ett testamente [2 kap. 4 § ärvdabalken].

Ett arvs påverkan på en pågående skuldsanering

Förutsatt därmed att du är rätt person som ska ärva enligt testamente eller lag så kan absolut ett arv påverka en pågående skuldsanering. Under en skuldsanering skriver man ihop en avbetalningsplan på de skulder man har, där det bestäms hur mycket du ska betala av varje månad och vem du ska betala till. Utöver detta har även vissa belopp som behövs för försörjning av familjen tagits bort från skuldsanering eftersom det är så grundläggande för att kunna leva sitt liv [33 § skuldsaneringslag].

Ett arv skulle kunna leda till att din avbetalningsplan behöver omprövas så att du betalar av ett högre belopp varje månad till de du står i skuld till [borgenärerna], eller att skuldsaneringen helt upphör. En omprövning av skuldsaneringen kan göras både genom en ansökan av borgenären men också genom en ansökan av dig själv till Kronofogdemyndigheten, om din ekonomiska situation har förbättrats väsentligt [48 §, sjunde punkten, skuldsaneringslag]. Detta innebär med andra ord att om du inte ärver särskilt mycket pengar kanske det inte betraktas som att din ekonomiska situation "väsentligen" förbättrats och då behöver ingen omprövning göras.

Min slutgiltiga bedömning

Utefter de informationen du givit till mig och utefter den information jag presenterat här för dig gör jag en bedömning att ett arv kan påverka din skuldsanering genom att den antingen upphör eller att du får betala av mer per månad. För att detta ska ske krävs ju först och främst att du är berättigad till arv antingen enligt lag eller testamente. Dessutom krävs det att en borgenär eller att du själv ansöker om att ompröva eller upphäva skuldsaneringen till Kronofogdemyndigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93199)