Hur påverkar en skuldsanering en medlåntagare?

Om jag väljer skuldsanering och jag har en medlåntagare på ett av mina lån. Blir han då påverkad av min ansökan? Eller hur funkar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Hur påverkar en skuldsanering en medlåntagare?

Att vara medlåntagare innebär att man tar ett lån tillsammans med någon annan. Som huvudregel gäller då att man är solidariskt ansvariga för skulden (2§ Skuldebrevslag). Undantag till huvudregeln är ifall man avtalat om något annat, som exempelvis att den ena personen ska ha ett begränsat betalningsansvar. Om man inte avtalat något särskilt som rör parternas ansvar för skulden så gäller alltså huvudregeln. 

Solidariskt ansvar innebär att långivaren kan kräva den ena personen på det totala beloppet. Därefter gäller den så kallade regressrätten - den som betalat till långivaren kan kräva den andra personen på dennes del av skulden (2§ st 2 Skuldebrevslag)

Man kan dock inte begära regressrätt om den andra personen har beviljats skuldsanering och då är man alltså ansvarig att på egen hand betala tillbaka lånet. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo