Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

FRÅGA
Hej!Mina föräldrar är gifta men min mamma har tre särkullebarn. De har äktenskapsförord samt testamente där det framgår att det är min pappa som äger allt. Dock har vi fått höra om dold samäganderätt, hur kan den te sig i förhållande till äktenskapsförord och testamente i form av ex. fastighet?Tack!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), ärvdabalken (ÄB) och praxis.

Vid bedömning av dold samäganderätt beaktas gemensamt bruk, med ekonomiskt bidrag och avsikt

Dold samäganderätt kan i ditt fall föreligga om dessa tre följande krav uppfylls:

-Avsikten med förvärvet har varit att anskaffa gemensam egendom (gemensamt bruk) -Din mamma ska ha bidragit till finansieringen av förvärvet (ekonomiskt bidrag) -Dina föräldrar har uttryckligen/underförstått avtalat eller förutsatt att egendomen skulle vara deras gemensamma (avsikt)

Det innebär att om egendom köps för familjens bruk av din pappa med ekonomiskt bidrag från din mamma är det en utgångspunkt, men inte mer, att denna ägs gemensamt.

Äktenskapsförord kan inte överföra äganderätten på någon annan

Såsom jag tolkat din fråga är fastigheten din pappas och dina föräldrar har upprättat ett äktenskapsförord som föreskriver att fastigheten är din pappas enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan dock bara reglera vilken status en tillgång har (giftorättsgods eller enskild egendom), men det kan inte föra över äganderätten på någon annan. Det innebär att dold samäganderätt kan uppstå till din pappas enskilda egendom trots att det är hans enskilda egendom och inte kommer ingå i bodelningen enligt äktenskapsförordet. Dock måste de ovan uppställda kriterier vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga för fastigheten.

Den efterlevande maken har arvsrätt efter den bortgångne makens testamente

Om din mamma har dold samäganderätt till fastigheten, kan din pappa endast testamentera bort hans del av egendomen (9 kap. 1 § ÄB).

Värt att notera är att din mamma har en arvsrätt när din far går bort. Din mamma har rätt att från din pappas kvarlåtenskap få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som din mamma eventuellt kommer att erhålla vid bodelning eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1199)
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?
2021-02-18 Måste makar dela lika på bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89662)