Hur påverkar besittningsrätten uppsägning av hyresavtal vid renovering?

2019-01-30 i Hyresavtal
FRÅGA
får hyresvärden säga upp hyresgäst med besiktningsskydd pga storrenovering
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av den så kallade Hyreslagen, vilket är 12 kapitlet i Jordabalken (JB).

Lagen skiljer mellan avtal som löper på obestämd tid (tillsvidare) och avtal som löper på bestämd tid. Hyresavtal som löper på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla, då gäller även uppsägningstid. Hyresavtal som löper på bestämd tid upphör vanligen att gälla vid hyrestidens utgång utan uppsägningstid, om inte annat har avtalats mellan parterna. Dock krävs alltid en uppsägning även för hyresavtal på bestämd tid om hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd.

Som hyresgäst med avtal på obestämd tid har man oftast ett besittningsskydd till bostaden vilket innebär att man har rätt att bo kvar även om hyresvärden säger upp hyresavtalet. Det finns dock undantag i besittningsskyddet som gör att skyddet kan brytas och förlängning av avtalet inte ska se. Ett vanligt förekommande exempel på detta är större ombyggnationer exempelvis större renoveringar av fastigheten, 12 kap. 46§ punkt 4 JB. Dock får det inte anses oskäligt mot hyresgästen att bo kvar, vilket det oftast anses vara om förhållandena på bostadsmarknaden är så svåra att hyresgästen själv inte kan hitta ny bostad och hyresvärden inte tillhandahåller ny bostad. Det finns ingen skyldighet för hyresvärden att betala någon flyttningsersättning till hyresgästen men hyresvärden ska om möjligt låta hyresgästen hyra likvärdig lägenhet i fastigheten efter ombyggnationen/renoveringen (så kallad återflyttningsrätt).

Hyresnämnden kan inte ge en hyresgäst återflyttningsrätt eller besluta att hyresvärden ska tillhandahålla en ersättningslägenhet. Dock påverkar förekomsten eller frånvaron av erbjudande om ersättningslägenhet respektive återflyttning hyresnämndens bedömning när de prövar frågan om förlängning av avtalet.

Har du fler frågor är du alltid välkommen att skriva till oss igen!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1127)
2019-03-23 Hur kan jag säga upp det nuvarande hyresavtalet som gäller på bestämd tid?
2019-03-22 Kan hyresvärden korta ner uppsägningstiden?
2019-03-21 Besittningsrätt vid uthyrning av villa
2019-03-21 Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal innan hyrestiden börjar?

Alla besvarade frågor (67073)