Hur påverkar återanställningsskydd rätten till a-kassa?

FRÅGA
Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist och omfattas av återanställningsskydd. Arbetsgivaren har nu behov en liknande tjänst igen, men anser inte att jag är tillräckligt lämpad trots stora likheter med min erfarenhet och tidigare tjänst inom samma bolag.Måste de återanställa mig ändå för att undvika skadeståndskrav från min sida?Måste jag ta tjänsten med tanke på rätten till A-kassa etc.?Får jag avstå eller måste jag ta tjänsten då jag inte har några andra erbjudanden?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur strikt man tillämpar kvalifikationskraven för en återanställning. När det kommer till frågor om återanställning är det lagen om anställningsskydd (LAS) som blir tillämplig lag. Angående frågor om ersättning från a-kassa är det lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som blir tillämplig lag.

Rätten till återanställning

Rätten till återanställning regleras i 25 § LAS. Eftersom du i frågan redan angett att du omfattas av rätten till återanställning kommer jag enbart lägga fokus på rekvisitet "tillräckliga kvalifikationer" som lagtexten stadgar.

Utifrån förarbetena till LAS samt rättsfall på det arbetsrättsliga området med avseende till just rekvisitet "tillräckliga kvalifikationer" kan man utläsa följande vägledningar

- En arbetsgivare som påstår att en arbetstagare saknar tillräckliga kvalifikationer har i princip bevisbördan för detta påstående. Arbetstagaren lär dock ha att bevisa att hen uppfyller de objektiva krav på t.ex. utbildning och särskild behörighet som arbetsgivaren har ställt upp.

- Arbetstagaren måste således uppfylla en slags miniminivå i fråga om de allmänna kvalifikationer, framförallt utbildning, lämplighet och erfarenhet, som befattningen ställer. Det kan inte krävas att arbetstagaren fullständigt behärskar sina nya arbetsuppgifter från början, utan endast att han eller hon har möjlighet att lära sig dem inom rimlig tid. Med rimlig tid har det i förarbetena diskuterats om två till tre månader

- Till arbete som kräver särskild behörighet anses dock en arbetstagare som saknar sådan behörighet inte ha företräde

I slutändan är det du som arbetstagare som måste framställa anspråket om återanställningen. Skulle det vara så att arbetsgivaren inte anser dig lämpad/kvalificerad för tjänsten är detta något som de huvudsakligen har bevisbördan för i en eventuell tvist. Ifall vi gör antagandet att du faktiskt har de tillräckliga kvalifikationerna för tjänsten så är det, så som du uppgav i frågan, företagets skyldighet att anställa dig framför någon ny för att inte bryta mot regeln om företrädesrätt till anställning. (38 § LAS). Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att kontakta dem för ytterligare information om vad som kan gälla för just dig.

Hur blir det med ersättning från a-kassan?

När det kommer till din fundering om a-kassa är huvudregeln att rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som

1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,

2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

Ovanstående villkor framgår av 9 § ALF.

Utöver detta behöver du även ha jobbat tidigare. Ett av följande villkor behöver uppfyllas för arbetstagaren.

- Du har jobbat i minst 6 månader med minst 80 timmar per kalendermånad under det senaste året.

- Du har jobbat i minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 50 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Ovanstående villkor framgår av 12 § ALF.

Huvudregeln är att man som arbetslös inte får avvisa ett arbete som erbjuds denne utan godtagbara skäl. Jag behöver dessvärre mer information om tjänsten i fråga samt din personliga situation för att kunna ge vidare rådgivning till huruvida du bör ta tjänsten eller ej. Du kan läsa mer om ersättning från A-kassa på Arbetsförmedlingens hemsida.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (752)
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?
2021-04-18 Får arbetsgivaren säga upp mig på grund av indraget körkort?

Alla besvarade frågor (92030)