Hur påverkar arv skuldsanering?

När jag får ett arv på ca 50.000 mitt bankkonto kan skuldsaneringen ta dom mvhBengt Åke grahn

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som gäller för skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Om gäldenären (den som är skyldig pengar) får en väsentligt bättre betalningsförmåga under skuldsaneringen så är det en omständighet som gör att ditt beslut om skuldsanering kan omprövas, 48 § skuldsaneringslagen. Att beslutet omprövas kan innebära att dina avbetalningar höjs till ett högre belopp eller förlängs alternativt att skuldsaneringen helt upphävs. Vad utfallet blir i just ditt fall beror på din ekonomiska situation och hur betydande beloppet på 50 000kr i arv är i förhållande till din skuldsanering och avbetalningsplan. I praxis finns rättsfall på att 400 000kr ansetts utgöra väsentligt förbättrad betalningsförmåga, så det behöver inte vara så att ditt arv påverkar ditt beslut om skuldsanering utan stor chans finns att det kvarstår men som nämnt behövs det fler omständigheter för att avgöra det.

Vad du bör veta är också att om du ärvt pengarna med förbehållet att arvet ska vara din enskilda egendom så kan kronofogden inte utmäta pengarna enligt 5:5 utsökningsbalken, det innebär dock inte att de som ovan diskuterat skulle kunna ompröva ditt beslut och villkor för saneringen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica SarhedeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”