Hur överlåter man en stuga genom gåva?

2020-09-23 i Gåva
FRÅGA
HejDet är så att Vår mamma står/äger en sommarstuga som hon nu vill ge oss i gåva, hälften var. Den är alltså skriven på henne men är gift med vår pappa. Nu vill bägge att vi systrar ska få stugan som gåva men hur går vi tillväga då med gåvobrevet? Räcker det att mamma ger oss stugan i gåva 50 % var eller hur gör man?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda:
- den ska bygga på frivillighet
- det ska finnas en gåvoavsikt
- det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

Utifrån din beskrivning i frågan verkar det som att dessa kriterier är uppfyllda. Det finns dock ytterligare krav för gåvor när det gäller överlåtelse av fastighet. Precis som vid köp av fastighet krävs det vid gåva att det finns ett skriftligt avtal. Gåvan ska dokumenteras av ett gåvobrev som du skriver i frågan, där det tydligt framgår att din mamma överlåter fastigheten. Eftersom att flera personer är mottagare av gåvan måste detta också anges i gåvobrevet samt hur stor andel ni ska få (äga) vardera, alltså 50% vardera om det är mammas avsikt. Vidare ska gåvobrevet undertecknas av både givaren och mottagaren, således av din mamma och av dig och din syster. För att kunna identifiera fastigheten och få lagfart måste man veta vilken fastighet det gäller. Därför måste fastighetens officiella beteckning finnas med i gåvobrevet (och i ansökan om lagfart).

Det finns inget krav enligt lag på att gåvobrevet måste bevittnas för att överlåtelsen ska vara giltig, men ofta rekommenderas det ändå att gåvobrevet bevittnas av två personer. Anledningen till detta är att Lantmäteriet (som är inskrivningsmyndighet) kräver att gåvobrevet bevittnas för att lagfartsansökan ska beviljas, och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. Tänk på att ett skriftligt medgivande från gåvogivarens make, alltså er pappa, ska skickas med. Medgivandet kan lämnas i själva gåvohandlingen eller i en separat handling. Jag vet inte om stugan är enskild egendom genom till exempel gåva, testamente eller äktenskapsförord, men skulle den vara det kan istället en kopia av den handlingen skickas in.

När gåvobrevet är upprättat och klart enligt kraven ovan ska lagfartsansökan göras med gåvohandlingen i original. Ansökan ska göras inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet och görs som tidigare skrivet hos Lantmäteriet.

Jag länkar till Lantmäteriets exempel på gåvobrev här. Tänk på att detta inte är ett komplett gåvobrev utan endast ett exempel på hur ett gåvobrev kan se ut. Ni kan använda det länkade gåvobrevet som en mall, och att ni utformar det så att det passar era förhållanden utifrån kraven jag förklarat ovan.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91415)