FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt15/01/2021

Hur överlåter man en fastighet som gåva?

Hej,

Min mamma har en sommarstuga i Söderhamns Skärgård som hon vill skriva över på mig och min bror som en gåva.

Hur går man tillväga, finns det något avtal man kan skriva eller räcker det med ett gåvobrev för att det ska vara juridiskt bindande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sommarstugan är så kallad fast egendom. Regler som gäller detta egendomsslag finns i jordabalken (JB).

Gåvobrev
För att kunna ge bort fastigheten krävs att ni upprättar ett gåvobrev. Det fyller samma funktion som ett köpekontrakt och kan därmed användas som underlag för att söka lagfart hos Lantmäteriet.

Fromkrav
När det gäller gåvor av detta egendomsslag måste vissa formkrav uppfyllas för att gåvobrevet ska vara giltigt såväl som bindande. Formkraven ni måste uppfylla finns i 4 kap 1 § JB och gäller även vid gåvor av fast egendom (4 kap 29 § JB).

För det första krävs en skriftlig handling för att avtalet ska vara giltigt. Detta uppfylls genom att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev. Handlingen ska innehålla såväl gåvogivaren som gåvomottagarens/gåvomottagarnas underskrifter. Ort och datum kan också vara bra att ha med i gåvobrevet. Det ska också framgå vilken fastighet som är föremål för gåvan i gåvobrevet. Gåvobrevet ska också innehålla en överlåtelseförklaring. I denna ska gåvogivaren förklara att gåvan överlåts till gåvomottagaren.

Dessa formkrav måste alltså vara uppfyllda för att gåvan ska vara juridiskt giltig.

Om din mamma vill att gåvan ska förenas med särskilda villkor, ska det också skrivas ner i gåvobrevet. Det kan exempelvis skrivas ner att egendomen inte får intecknas eller säljas. Man kan också skriva att egendomen ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom. Det innebär att egendomen inte kommer att omfattas av en bodelning vid en eventuell skilsmässa till exempel.

Lagfart
När ni har skrivit gåvobrevet kan ni söka lagfart hos Lantmäteriet. Gåvohandlingen skickar ni in tillsammans med ansökan. Lagfarten måste sökas inom tre månader efter att ni skrivit gåvobrevet (20 kap 2 § JB).

För att få lagfarten godkänd krävs också att gåvobrevet är bevittnat av två personer (20 kap 7 § JB). Lagfart kan också sökas och beviljas gemensamt (20 kap 5 § andra stycket JB).

Avslutning
Ni behöver alltså inte upprätta några särskilda handlingar utöver gåvobrevet för att gåvan ska vara giltig juridiskt sett.

Behöver ni hjälp med upprättandet av gåvobrevet kan ni vända er till en av våra professionella jurister genom att boka tid direkt här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000