FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet26/05/2019

Hur överlåter jag en andel i en stuga?

Min hustru och jag har skilt oss. Vi äger gemensamt en sommarstuga. Jag vill överlåta min del av sommarstugan till min hustru så att hon blir ensam ägare till den. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du skriver överlåta så tolkar jag det som att du menar att du vill ge bort din andel av stugan till din före detta hustru. Jag gör också antagandet att det inte enbart rör sig om en stuga, utan om en faktisk fastighet (se dock längst ner i svaret). För att åstadkomma en juridiskt giltig överlåtelse behöver du bara göra enligt följande.Formkrav & Lagfart

För att gåvan ska vara giltig måste du upprätta en skriftlig handling, dvs ett gåvobrev. Av denna handling ska framgå gåvogivarens och gåvomottagarens identitet, en överlåtelseförklaring (en förklaring att andelen i stugan överlåts från dig till din före detta hustru) samt båda eras underskrifter. Detta är formkravet för att gåvan ska vara juridiskt bindande. (Om det istället rör sig om en försäljning av din andel så ska fortfarande samma uppgifter finnas i handlingen (där det i överlåtelsen då istället bör stå att stugan säljs till din före detta fru) med tillägget att ni också måste ange en köpeskilling.)


Din före detta hustru behöver sedan söka lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet, eftersom hon framöver kommer att vara ensam ägare av stugan. Detta behöver hon göra inom tre månader från det att överlåtelsen sker.Notera dock - Om det istället rör sig om en stuga som står på mark som ni inte äger (dvs en stuga på ofri grund), så behöver ni inte göra något av det ovanstående. Den typen av överlåtelser är nämligen inte reglerade, utan en sådan överlåtelse kan ni även sluta muntligt (det finns med andra ord inga formkrav). Kom dock ihåg att det kan vara bra längre fram att faktiskt ha överlåtelser och andra rättshandlingar dokumenterade (inte minst i bevishänseende i fall av en framtida tvist).


Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”