Hur överklagar man beslut av Länsstyrelsen?

2020-12-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Om länsstyrelsen fattar ett beslut om att freda ett område i skärgården från fiske, kan man bestrida eller överklaga det beslutet? Hur går man i så fall till väga?Mvh, Dave
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan överklaga ett beslut som Länsstyrelsen har fattat och hur man i sådana fall går tillväga.

Förvaltningslagen (FL) är tillämplig på länsstyrelsens beslut (1 § FL). Den som beslutet angår och påverkar får överklaga beslutet (22 § FL). Överklagande prövas då av allmän förvaltningsdomstol.

Det skriftliga överklagandet ska lämnas in till den myndighet som meddelat beslutet, alltså länsstyrelsen i detta fall. Det ska ha kommit in till den beslutande myndigheten senast tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet (23 § 2 st. FL). Om överklagandet inkommit för sent kommer det däremot att avvisas (24 § FL).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (387)
2021-01-13 Har Försäkringskassan skyldighet att kontakta mig innan de fattar beslut?
2021-01-04 Vad kan jag göra när jag anser att en myndighet skrivit olämpligt i en allmän handling?
2020-12-31 Vad händer efter fängelset?
2020-12-31 Kontakt med person i häkte

Alla besvarade frågor (88108)