FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter12/08/2018

Hur överklagar jag ett omhändertagande av mitt barn?

Hur ska jag som mamma överklaga ett beslut från socialen att dom ska ta min son i från mig.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att ni inte samtyckt till att er son blir omhändertagen.

Förutsatt att ditt barn blivit omhändertagen med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan du överklaga till förvaltningsrätten enligt 41§ LVU. Eftersom du är förälder till barnet så kan du överklaga eftersom beslutet berör dig.

Detaljerad information på hur du överklagar hittar du här.

Med vänliga hälsningar,

Eric NilssonRådgivare