Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?

2020-10-24 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Jag har lånat pengar av en familjevän som satte in pengarna på mitt konto från sitt bolagskonto, vilket jag inte visste att han skulle göra utan trodde att han skulle föra över pengarna från sitt privata konto. Vi har inget låneavtal och jag betalade tillbaka pengarna kontant. Nu anser skatteverket att det istället handlar om tjänsteinkomst och att förutsättningar för efterbeskattning föreligger. Vad kan jag göra?Tacksam for snabbt svar!MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att skatteverket har beslutat att efterbeskatta dig på grund av att myndigheten anser att du har lämnat felaktiga uppgifter angående pengarna du erhöll från din familjevän. Skatteverket anser att det inte var ett lån utan en tjänsteinkomst och att du därför ska beskattas för pengarna i inkomstslaget tjänst.

För att besvara frågan kommer jag först kortfattat att gå igenom de regler som jag anser är relevanta för din situation. Längst ner i svaret hittar du råd för vad du kan göra om skatteverket beslutar om efterbeskattning.

Efterbeskattning och oriktig uppgift

Skatteförförandelagen (SFL) reglerar efterbeskattning.

Skatteverket har rätt att besluta om efterbeskattning bland annat om ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den skattskyldige:
-under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,
-har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
-inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift
(66 kap. 27 § SFL).

En oriktig uppgift innebär att den skattskyldige har lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat relevanta uppgifter (49 kap. 5 § SFL). Det finns inga krav på att den skattskyldige ska ha lämnat felaktiga uppgifter med avsikt, utan även om man gör det av misstag kan man under vissa förutsättningar efterbeskattas.

Rätten av ompröva och överklaga ett beslut av skatteverket
Om skatteverket beslutar om efterbeskattning har den skattskyldige vilket beslutet gäller rätt till omprövning. Skatteverket är skyldig att ompröva beslut i frågor som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan enskild och det allmänna (66 kap. 2 § SFL). Ansökan angående omprövning för efterbeskattning ska ha inkommit till skatteverket senast de sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § SFL).

Beslut som kan omprövas kan också överklagas till förvaltningsrätten (67 kap. 2 § SFL) (67 kap. 6 § SFL).

Vad du kan göra nu
Du kan begära omprövning av beslutet. I din begäran till omprövning kan du ta upp de omständigheter som talar för att det inte är en inkomst på grund av tjänst. Skatteverket har färdiga blanketter du kan använda. Blanketten kan du sedan skicka eller lämna in till skatteverket. Adressen till Skatteverket framgår av beslutet. Blanketten kan du ladda ner här: blankett.

Om skatteverket ändå beslutar till nackdel för dig i omprövningen har du rätt att överklaga beslutet till domstol. I beslutet från skatteverket framgår det hur du kan överklaga. Du kan också läsa mer om det här: överklaga.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Om du behöver mer hjälp kan du vända dig till vår gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. Du kan också boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?