Hur ofta kan man köpa och sälja fastigheter utan att man beskattas inom näringsverksamhet?

FRÅGA
Hejsan!Jag och min sambo delade på oss i början av Juni strax efter att jag köpt en lägenhet jag renoverat klart. Jag lät henne bo i den då jag hade dåligt samvete när jag fått henne att säga upp sitt hyreskontrakt på sin hyresrätt och jag köpte en ny som jag sedan totalrenoverade. Tre månader senare har vi löst våra problem och jag har nu sålt den andra lägenheten och vi skall flytta ihop. Nu har vi hittat en större lägenhet som vi skulle vilja ha men det har nu kommit till min vetskap att Skatteverket kan mena på att jag bedriver näringsverksamhet då jag köpt båda lägenheterna billigt och kommer och har gjort en rejäl vinst på dom. Vad gäller här? Hur många lägenheter kan man sälja på ett år utan att Skatteverket ska betrakta detta som näringsverksamhet och spekulationsköp?
SVAR

Hejsan!

Som jag förstår situationen så har du köpt två lägenheter, renoverat och sålt dessa, under perioden av 4-6 månader. Aktuell lagstiftning är inkomstskattelagen.

Om en försäljning av fastigheter ska anses vara under näringsverksamhet regleras i 27 kap 2§ samt . Vilken omfattning och inriktning en viss verksamhet ska ha för att anses som byggnadsrörelse eller handel med fastigheter regleras däremot inte utan får avgöras med ledning av rättspraxis samt myndighetsuttalande. För att avgöra om det är fråga om näringsverksamhet får man tillämpa de allmänna bestämmelserna i 13 kap 1§. Det innebär att de vissa kriterier måste vara uppfyllda, d.v.s. att det du gjort har bedrivits yrkesmässigt och självständigt och att det finns ett vinstsyfte.

Det finns emellertid ett undantag som du förmodligen kommer att omfattas av. Det är att privatbostadsfastigheter kan aldrig vara omfatta näringsverksamhet, 24kap 4§ 3st. Det är tillräckligt att fastigheten är avsedd att användas som privatbostad för att undantaget ska kunna gälla. Privatbostadsfastigheter omfattas även av lägenheter och tomter. I ditt fall har du köpt dessa två lägenheter för att det du och din sambo ska kunna bo i dessa och detta bör räcka. Dock så gör man en bedömning i varje enskilt fall och köper man och säljer på så vis flera gånger per år i flera år så kan bedömningen bli något annat. I ditt fall så förefaller undantaget vara tillämpligt då det är tillfälligt och inte varaktig rörelse som du bedriver.

Jag hoppas jag har kunnat hjälpa till. Om du vill läsa om detta så länkar jag till skatteverket nedan.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/331560.html#h-Nar-blir-fastigheter-lagertillgangar

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll