Hur ofta får en hyresvärd höja hyran?

2021-03-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hur ofta får en hyresvärd höja hyran utan att det sker en standardförbättring etc. Kan det ske flera ggr per år eller ska det gå ett visst antal månader mellan hyreshöjningarna?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Bestämmelser om hyra finns i 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. En hyresvärd kan inte höja hyran på egna villkor. Istället måste hyresvärden förhålla sig till ett antal krav, både vad gäller hyresbeloppet och tillvägagångssättet för att höja hyran.

Huvudprinciper för en hyresvärd som vill höja hyran

Hyresvärden har rätt att höja hyran så länge den nya hyran är skälig. Vad som är skäligt beror på en rad faktorer så som bland annat lägenhetens storlek, läge och skick. Hyran anses dock inte vara skälig om den är påtagligt högre än för andra, likvärdiga lägenheter, 12 kap. 55 § första stycket.

Tillvägagångssättet vid hyreshöjningar

Om hyresvärden vill ändra hyresvillkoren, till exempel genom att höja hyran, ska hyresvärden meddela hyresgästen skriftligen om ändringen, 12 kap. 54 § 1 st. JB.

Meddelande ska innehålla uppgifter om hur stor hyreshöjning är och vad den nya hyran blir och när hyran börjar gälla. Meddelandet ska även innehålla information om att hyresgästen blir bunden till att betala den högre hyran om hyresgästen inte innan en viss angiven dag ger dig som hyresvärd ett meddelande om att hyresgästen motsätter sig höjningen. Hyresvärden bestämmer denna angivna dag, den får dock inte vara tidigare än två månader från meddelandet. Vidare ska meddelandet innehålla information om att hyresnämnden kan bestämma skäligheten i hyran om hyresgästen inte anser att den är skälig och vad hyresgästen ska göra för att få till en sådan prövning, 12 kap. 54 a § 2 st.

Skulle du och hyresvärden inte komma överens har hyresvärden rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren, 12 kap. 54 § första stycket jordabalken.

Hur du kan gå tillväga

Sammanfattningsvis kan hyresvärden inte höja hyran när som helst eller hur som helst. Är det nya hyresbeloppet inte skäligt, föreligger således ingen rätt för hyresvärden att höja hyran, och vice versa. Huruvida hyreshöjningen sker en gång per år, eller flera, har alltså ingen betydelse såvida höjningen är skälig. I det fall du som hyresgäst upplever att din hyra inte är skälig, föreslår jag att du anmäler hyreshöjningen till Hyresnämnden för att få frågan prövad.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?