Hur ofta återupptas en nedlagd förundersökning gällande våldtäkt?

2019-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hur ofta kan en nedlagd förundersökningen om våldtäkt återupptas när det är ord står mot ord och misstänken har stödbevisning?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i Rättegångsbalken (RB) och kika.

Vilket är förundersökningens syfte?

Syftet med förundersökningen är i korta drag först och främst att kartlägga om något brott har begåtts, för att sedan undersöka om det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal. Förundersökningen drivs av antingen åklagare eller polisen (RB 23 kap 2-3 §).

När kan en förundersökning komma att läggas ned?

En förundersökning kan på olika grunder dessutom läggas ned. Grunderna till detta kan variera. Det kan t.ex. vara så att det helt enkelt inte finns anledning till att fullfölja den (RB 23 kap 4 § andra stycket). Det kan dock också vara så att en fortsatt utredning exempelvis skulle kräva kostnader som inte är rimliga i förhållande till "sakens betydelse" och brottet dessutom inte resulterar i fängelse i mer än tre månader (RB 23 kap 4 a §).

Jag tolkar dock din fråga på så sätt att förundersökningen har lagts ner på grund av omständigheter såsom exempelvis brist på bevis. Förundersökningen kan isåfall återupptas om det framkommer nya omständigheter som skulle kunna komma att leda till en fällande dom. Beslutet om nedläggning kan då omprövas.

Hur ofta återupptas en nedlagd förundersökning?

Angående din fråga om hur ofta en nedlagd förundersökning återupptas, så är det naturligtvis en svår fråga att besvara. Vad man dock kan säga är att det är få beslut som ändras, och chansen för att förundersökningen återupptas är kanske därför inte vidare stor. Det är dock viktigt att komma ihåg att det hela beror på om det kommer fram nya omständigheter, vad det är för sorts omständigheter och vilken betydelse de kan komma att få.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du mer än välkommen till att ställa en ny.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (442)
2020-07-12 Polisens befogenhet vid husrannsakan, hur den ska utföras samt vad som får tas i beslag
2020-07-03 Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?
2020-07-03 Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?
2020-06-30 Hemlig avlyssning av mobiltelefon

Alla besvarade frågor (81856)