Hur och när kan man få tillbaka en telefon som polisen tagit i beslag?

Jag blev hämtad av polis för att jag var misstänkt för brott. Bara efter några timmar på station och utan förhör så blev jag utskriven, de kanske letade efter en person med samma namn som mig? Men de har kvar min telefon i beslag och den har varit det i 5 dagar nu. Hur fungerar det? Får de ha kvar min telefon? Kan jag bara gå att hämta den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över på vilket sätt du kan få tillbaka din telefon från polisen.
Reglerna kring beslag finns i 27 kapitlet i Rättegångsbalken (1947:740), hädanefter förkortad RB.

Vad innebär det att ett föremål tas i beslag?
Att ta något i beslag är en typ av tvångsmedel som polisen kan använda sig av, vilket innebär att de har rätt att ta föremål som ägs av någon annan (exempelvis som i ditt fall din telefon). Beslag kan delas in i tre olika grupper, beroende av vilken anledning de tas om hand:

1) Utredningsbeslag
- Syftet är här att utreda brott. Grunden för beslaget är att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott. Detta kan vara exempelvis mobiltelefoner som tas i beslag för att innehållet ska kunna undersökas.

2) Förverkandebeslag
- Syftet är här att säkra framtida förverkande, alltså att man vill förstöra föremålet. Det kan vara sådant som narkotika.

3) Återställandebeslag
- Syftet är här att säkra återställande av föremål som har avhänts någon genom brott. Med detta menas att man tar ett föremål i beslag för att kunna återföra det till den rätta ägaren.

I ditt fall kan jag tänka att det är fråga om ett utredningsbeslag, alltså att polisen har omhändertagit din telefon för att den kan ha betydelse för utredningen.

När kan polisen ta något i beslag?
Beslag får beslutas vid alla olika typer av brott och under alla stadier av en förundersökning (det krävs alltså inte att det finns misstanke mot någon bestämd person, det räcker med att en förundersökning är inledd). Man kan även besluta om beslag efter det att åtal har väckts och under rättegången och dessutom kan rätten besluta om beslag i samband med dom.

Som huvudregel finns det inga begränsningar gällande hos vem beslag får göras. Beslag kan alltså drabba misstänka, icke-misstänka, företag eller personer som helt saknar kopplingar till den aktuella brottsutredningen. Däremot måste det finnas en misstanke om ett konkret brott och att det skäligen kan antas att föremålet har betydelse för utredningen. Beviskravet "skäligen kan antas" är en ganska låg misstankegrad och innebär förenklat sett att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka tyder på att föremålet kan ha betydelse i brottsutredningen.

Hur länge får polisen ha kvar din telefon?
Ett föremål kan vara i beslag så länge som det behövs i utredningen, därmed kan man inte säga att det finns en direkt tidsgräns för hur länge polisen kan behålla din telefon. Det prövas oftast löpande om ett beslag ska bestå i en utredning och är det så att det inte längre finns skäl för ett beslag (alltså att det har betydelse för utredningen) ska det hävas omedelbart.

Har inte ett beslag beslutats av rätten kan den som drabbats av beslaget begära att rätten ska pröva beslaget (27 kap 6 § RB). Antingen kan rätten då besluta att beslaget ska hävas eller bestå. Beslutar de att beslaget ska bestå måste de sätta ut tid för när åtal ska väckas (27 kap 7 § RB).

Hur kan du få tillbaka din telefon?
När ett beslag hävs ska åklagare eller annan förundersökningsledare ge anvisningar om hur det beslagtagna föremålet ska hanteras (alltså vem det ska lämnas ut till).
När beslaget hävs av din telefon kommer du att få en underrättelse om detta och du kommer då att kunna hämta ut den hos polisen (du behöver ha med dig ID och din kallelse).

Sammanfattning
Mitt råd till dig blir att du kontaktar polisen för att få information om när din telefon kan tänkas lämnas ut. Är det så att beslaget inte har prövats av rätten kan du dessutom begära att de prövar det (se ovan). I sådana fall kan du få en tid att förhålla dig till (alltså när åtal ska väckas) om det vore så att rätten beslutar att beslaget ska bestå.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo