Hur och när ansöka om kontaktförbud?

FRÅGA
Hej! Jag är för tillfället gravid med en kille som absolut inte är bra vilket ha kommit fram nu vid sista tiden Hela hans familj ha problem med kriminalitet sen tidigare och han har även precis kommit ifrån frivård och har sen tidigt ett barn han inte ha någon kontakt medMitt problem är att jag nu ha lämnat han och inte vet vad jag ska göra då både han och hans familj är kontrollerande och kommer ta barnet ifrån mig om dom får chansen och hotar även med att göra de om jag inte lever efter deras villkor
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst beklagar jag situationen.

Det bästa jag kan råda dig för tillfället är att ansöka om kontaktförbud. I lagen om kontaktförbud stadgas att;

(...)förbud[et] får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.

I praktiken innebär kontaktförbudet att den som det gäller mot inte får söka upp, ringa till, ta kontakt på annat sätt eller genom andra medel försöka framföra budskap. Vidare utformas ett kontaktförbud utefter det enskilda fallet med de begränsningar och undantag som är aktuella för varje specifik situation. Mot bakgrund av att familjen ifråga är kontrollerande och använder hot, finns klara omständigheter som talar för ett kontaktförbud gentemot alla parter. Genom en polisanmälan kan det utredas hur förbudet ska utformas specifikt i ditt fall.

Du bör därför ringa Polisen på 114 14 och beskriva din situation.

Allt gott,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77159)