FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet27/07/2022

Hur nära tomtgränsen får man ha odlingslådor?

Hur nära tomtgräns får man ha odlingslådor

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Regler om hur grannar ska förhålla sig till varandra finns i jordabalken. I lagen har det inte uttryckts en exakt gräns för hur nära tomtgränsen man får ha olika föremål och byggnader. I stället står det i lagen att du vid nyttjande av din tomt ska ta skälig hänsyn till din omgivning (3 kap. 1 § JB). Det innebär alltså att du behöver ta hänsyn både till dina grannar och även annan omgivning. I bestämmelsen ingår att du inte får ha föremål och byggnader oskäligt nära en tomtgräns. Vad som är skäligt i ett särskilt fall är svårt att svara på. Det beror bland annat på hur omgivningen ser ut och vad det rör för föremål. Till exempel kan antagligen odlingslådor i de flesta fall placeras närmare en tomtgräns än en kompost. Det kan i sammanhanget även tas upp att om dina odlingslådor orsakar skada på en tomt som angränsar till din så kan du bli skadeståndsskyldig. Till exempel om dina odlingslådor förstör och trycker ner en grannes växter (NJA 1994 s. 162). 

Om du placerar dina odlingslådor så nära tomtgränsen att grenar eller rötter börjar växa in på din grannes tomt på ett sätt som skapar olägenhet för grannen, så har grannen rätt att ta bort de grenarna och rötterna. Om borttagandet av grenarna eller rötterna riskerar att orsaka skada av betydelse för dig så har ändå du rätt att först få möjlighet att ta bort grenarna och rötterna själv (3 kap. 2 § JB). 

Sammanfattning och råd

Det finns alltså inte i lagen några exakta mått för hur nära tomtgränsen du får ha dina odlingslådor. Eftersom din granne får rätt att bort eventuella grenar och rötter som växer in på dennes gård så lönar det sig ändå att åtminstone lämna ett sådant utrymme till tomtgränsen att inte några grenar eller rötter växer över tomtgränsen. I övrigt är det svårt att ge några mer vägledande förslag för hur nära tomtgränsen odlingslådorna kan stå utan att själv se hur det ser ut. Ett förslag är ändå att tänka på hur nära tomtgränsen du skulle vilja att dina grannar placerade sina odlingslådor. Därtill så kan det även vara smart att vara i kontakt med de angränsande tomternas ägare för att undvika konflikter. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”