FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/04/2021

Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?

Vilket avstånd måste ett 180 cm högt staket ha till tomtgränsen?

Lawline svarar

Enligt 16 kap. 7 § plan- och bygglag (PBL) får regeringen meddela föreskrifter om att det krävs bygglov för andra anläggningar än byggnader om anläggningarna genom sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen. Detta för oss till 6 kap. 1 § plan- och byggförordning (PBF) som stadgar att det krävs bygglov för murar och plank. Det är samtidigt inte bygglovspliktigt att uppföra staket eller grindar av "sedvanlig beskaffenhet". Skillnaden på ett staket och ett plank är inte helt klar, men man kan säga att ett plank vanligtvis är högre och tätare än ett staket. Med tanke på att staketet är 180 cm talar det för att det är ett (bygglovspliktigt) plank, men jag kan inte uttala mig bestämt om detta eftersom jag inte känner till dess andra egenskaper.

Om det är tänkt att uppföra planket på en tomt som har ett bostadshus finns ett undantag i 9 kap. 4 § PBL som gäller fallet då man vill skapa en skyddad uteplats i anslutning till bostadshuset. Ett sådant plank är inte bygglovspliktigt om det befinner sig inom 3,6 meter från bostadshuset, planket understiger 1,8 meter (mätt från marken) och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de berörda grannarna lämnar sitt samtycke till det, kan planket uppföras närmare gränsen än 4,5 meter.

Sammanfattningsvis krävs det inte bygglov om konstruktionen betraktas som ett staket av "sedvanlig beskaffenhet" och det behöver inte ha något särskilt avstånd till gränsen. Om det anses vara ett plank krävs som huvudregel bygglov, men bygglov krävs inte om det uppfyller kraven i 9 kap. 4 § PBL. Planket får i det fallet inte uppföras närmare än 4,5 meter till tomtgränsen, om inte de berörda grannarna lämnar sitt samtycke.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik AnstrinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000