Hur nära får stängsel vara grannens befintliga staket?

2020-09-29 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Hur nära får en lantbrukare sätta upp fårstängsel mot grannens befintliga staket?Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rent juridiskt kan du sätta upp ett staket av slaget som du beskriver överallt du vill på din egen fastighet, till och med på tomtgränsen. En förutsättning är dock att visar hänsyn till din granne (3 kap. 1 § Jordabalken). Därför hade jag rekommenderat att du sätter upp staketet med ett sådant avstånd att det möjliggör för grannen att sköta underhållet av sitt eget staket.

Visas inte hänsyn i den bemärkelsen finns det risk att bli skadeståndsskyldig för skador grannen lider till följd av att underhåll inte kan skötas.

Då du har får antar jag att du bor på landet. Om du mot förmodan bor i ett tätbebyggt område kan det finnas regler om att du behöver tillstånd för djurhållning på den platsen. Reglerna kan även omfatta hur stort s.k. respektavstånd som krävs mellan djurhållning och bostäder. Reglerna kan skilja sig åt mellan kommuner, varför jag rekommenderar dig att kontrollera det om du bor i ett tätbebyggt område.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till med staketet!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?