Hur mycket våld får man använda vid envarsgripande?

Hej,

Som tex en butiksanställd, hur mkt kraft eller "våld" får utövas vid gripande av en snattare som gör motstånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Envarsgripande

Det du talar om är ett envarsgripande. Detta är en rättighet som envar (det vill säga vem som helst) har att i vissa situationer gripa personer som begått brott, se 24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken. Ett envarsgripande får utföras när det har begåtts ett brott där fängelse kan följa och att personen påträffas på bar gärning eller flyende fot. Det krävs alltså att fängelse finns med i straffskalan för det brott som har begåtts. Du nämner snatteri vilket är ett brott kallat ringa stöld med sex månaders fängelse i straffskalan enligt 8 kap. 2 § brottsbalken.

Det måste även vara på bar gärning eller att gärningspersonen är på flyende fot. Det är alltså ett krav på ett visst tids- och rumsmässigt samband mellan brott och gripande. Den gripne måste sedan skyndsamt överlämnas till polis. Detta är för att frihetsberövandet ska bli så kort som möjligt. Polisen ska därför kontaktas direkt.

Våldsanvändning vid envarsgripande

När man använder envarsgripande får man vissa befogenheter som regleras i polislagen. Man har rätten att använda försvarligt våld, se 10 § och 29 § polislagen. Ett första steg bör därför vara att informera personen om på vilka grunder man har rätt att gripa den och försöker få personen att frivilligt stanna kvar. Skulle personen gå med på detta får inget våld användas.

Man brukar även prata om behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Dessa säger att nödvändigt våld får användas för att den gripne ska kunna lämnas till polis och att den minst ingripande åtgärden ska väljas (behovsprincipen). Våldet måste också stå i proportion till nyttan av gripandet (proportionalitetsprincipen).

Vid våld mot dig har du rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken. Alltså om du blir attackerad under tiden du utför ett envarsgripande har du rätt till nödvärn för att försvara dig. Du får då använda våld som inte är oförsvarligt med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt.

Den tillåtna våldsanvändningen är alltså något som varierar från fall till fall, det är en prövning som måste göras varje gång.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”