Hur mycket ska jag betala vid skilsmässa till ex maken för att överta huset vid bodelning?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Ligger i skilsmässa och tanken är att jag ska lösa ut mitt ex och ta över villan. Vi köpte den 2014 för 1,5 mkr. Värderingen idag ligger på 3 mkr. Vi har renoverat för ca 100 000kr. Vi har resterande lån idag på 1,1 mkr. Hur mycket ska jag betala mitt ex för huset? Övrigt delar vi 50/50. Tacksam för svarKS
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler beträffande bodelning finns Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upphör fördelas egendomen, dvs giftorättsgodset mellan makarna genom bodelning enligt 9 kap 1 § ÄktB. Som jag förstår så utgör inte huset enskild egendom, genom exempelvis ett äktenskapsförord eller om det speciellt står föreskrivet att huset ska vara enskilt i enlighet 7 kap. 1 och 2 §§. Ert hus är giftorättsgods och ska alltså delas lika i bodelningen oavsett hur mycket var och en äger av det. I sådana fall ska ni alltså dela lika, dvs 50% var på det ni får in från försäljningen, enligt 11 kap 3 § ÄktB. Detta innebär att värdet av fastigheten som blir kvar efter att skulden avräknats, ska ingå i bodelningen. I ert fall innebär det att 1,1 mkr ska avräknas från 3 mkr, förutsatt att ni får sålt på huset för det priset. Det som i sådana fall återstår är 1,9 mkr som ni då får dela lika på, alltså 950 000 vardera. Detta innebär alltså att om du måste betala 950 000 kr för att köpa ut din ex makes andel i huset. Dock blir beräkningen annorlunda om ni har, vilket jag förmodar, en hel del annat giftorättsgods. Men grundprincipen kvarstår, allt giftorättsgods ska likadelas. Är en likadelning oskälig, kan den i undantagsfall jämkas enligt 12 kap. 1 § ÅktB.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1103)
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?
2021-10-31 Skuld till make rättsligt bindande?

Alla besvarade frågor (97307)