Hur mycket semestersättning har man rätt till under sjukskrivning?

FRÅGA
Hej!Om jag har blivit sjukskriven på heltid 2017-03-31 och tänker gå i pension 2019 - 10- 01 vid 65 vid 65 års ålder. Vad kan jag begära av arbetsgivaren i semester ersättning från 2017-03-31 till 2019-10-01?Innan sjukskrivningen på heltid var jag sjukskriven 1/4 av tiden.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om semesterersättning blir semesterlagen (SemL) tillämplig.

Vilken frånvaro från arbetet är semestergrundande?

Som huvudregel tjänar man in semesterlön genom att arbeta. Viss frånvaro från arbetet ger också rätt till semesterlön. Frånvaro från arbetet på grund av sjukskrivning är semestergrundande upp till 180 dagar under ett intjänandeår, se 17 § SemL. Ett intjänandeår varar mellan 1 april till och med 31 mars nästa år, se 3 § SemL.

Ett undantag till 180-dagarsgränsen är ifall du varit sjukskriven på grund av en arbetsskada. I sådana fall finns det ingen sådan gräns utan hela din frånvaro under ett intjänandeår är då semestergrundande. Eftersom du inte nämnt att du är sjukskriven på grund av en arbetsskada kommer jag utgå ifrån att du inte är det, men om du skulle vara det försvinner alltså gränsen på 180 dagar.

Efter att du varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår upphör din frånvaro att vara semestergrundande, se 17 § 2 st. SemL. Detta är alltså en yttre gräns som innebär att när du varit frånvarande helt eller delvis under ett helt intjänandeår förlorar du din rätt till semestersättning efter det året.

Vad kan du begära av arbetsgivaren i semesterersättning?

Eftersom du varit sjukskriven på heltid mellan 2017-03-31-2019-10-01 har du varit borta i mer än 1 år. Mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 var du sjukskriven under ett helt intjänandeår. Detta innebär att efter 2018-03-31 har din rätt till semesterersättning fallit bort eftersom du då varit sjukskriven under ett helt intjänandeår.

Vad gäller tiden mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning.

Vad gäller tiden innan detta så beror det på hur länge du varit sjukskriven ¼ av tiden. Om det är så att du varit sjukskriven åtminstone 1 år innan 2017-04-01 har din rätt till semesterersättning för denna frånvaro fallit bort, d.v.s. du har i sådana fall förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. Ifall du varit sjukskriven åtminstone ¼ under perioden 2016-04-01 - 2017-03-31 har alltså din rätt till semesterersättning efter 2017-03-31 fallit bort med 25%.

Vilken semesterersättning kan du begära för perioden mellan 2017-03-31 till 2019-10-01?

För intjänandeåret 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning. Efter 2018-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning. Din sammanlagda semesterersättning du har rätt till är alltså 180 dagar. Ifall du varit sjukskriven ¼ av tiden mellan 2016-04-01 - 2017-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. I sådana fall har du bara rätt till 75 % semesterersättning av 180 dagar. Annars har du rätt till full semesterersättning för 180 dagar.

Viktigt att tänka på

Semesterlagen är en så kallad semidispositiv lag vilket innebär att om du har ett kollektivavtal kan vissa andra regler gälla, se 2a § SemL. Om du är medlem i facket rekommenderar jag dig att höra av dig till dem och fråga vad som gäller för dig.

Något annat som är viktigt att tänka på är att din semesterersättningsfordran preskriberas efter två år, se 33 § SemL. Detta innebär att du förlorar din rätt till din semesterersättning om du inte väcker talan inom två år efter utgången av det år från då du begär semesterersättning. I ditt fall gäller detta alltså från och med 2020-03-31. Du har alltså fortfarande tid på dig men efter det datumet förlorar du din rätt att kräva in semestersättningen.

Du har rätt till att få din semestersättning utbetalad senast en månad efter att din anställning upphör, se 30 § SemL. Om du går i pension 2019-10-01 ska du alltså få din semesterersättning utbetald senast 2019-11-01.

Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Likaså om du skulle behöva ytterligare juridisk rådgivning av en av Lawlines jurister kan du kontakta mig där.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (281)
2019-12-27 Behöver jag ta ut semester på helgdagar och julafton?
2019-12-19 När har arbetstagare rätt till semestersättning?
2019-12-15 Rätt till semesterersättning
2019-12-08 Har arbetsgivare rätt att neka föräldraledighet?

Alla besvarade frågor (76595)