Hur mycket rast får man ha under en arbetsdag?

2018-06-27 i Rast
FRÅGA
Hej jag jobbar på burger king. Jobbar 8 timmar om dagen och har bara 30 minuters rast och undrar om man får ta ut längre raster. Eller flera korta raster
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arbetstid och raster under arbetet finns reglerade i Arbetstidslagen.

Hur lång rast har jag rätt till?

En rast är ett längre uppehåll från arbetet. Raster ska förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete under mer än fem timmar i sträck. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. En rast bör enligt praxis vara 30-45 minuter lång. Under en rast är arbetstagaren inte skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen (15 § arbetstidslagen). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan dessa förhållande ändras, och man kan exempelvis ha rätt till mer rast (3 § arbetstidslagen).

Kan man ta pauser?

Pauser är kortare uppehåll i arbetet och räknas in i arbetstiden. Pauser är alltså inte att jämställa med raster. Arbetsgivaren ska ordna arbete på sådant sätt att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Detta går inte att avtala bort genom kollektivavtal, utan en arbetstagares rätt till paus är tvingande lagstiftning (17 § arbetstidslagen).

Vad har jag rätt till?

Enligt lag har du rätt till en rast efter max fem timmars arbete i sträck. Denna bör vara 30-45 minuter och du är inte skyldig att vara på arbetsplatsen under denna tiden. Pauser är kortare uppehåll och då är arbetstagaren skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen.

Enligt lag har du rätt till din lunchrast som du beskriver, men även kortare uppehåll i arbetet i form av pauser. Pauser kan vara tillfällen för att exempelvis gå på toaletten eller dricka vatten, men det ska inte vara några längre uppehåll i arbetet. I övrigt finns ingen lagstiftning som ger rätt till fler längre raster.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (89)
2021-05-12 Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?
2021-04-30 Får min arbetsgivare införa rökförbud?
2021-03-31 Ersättning för utebliven rast
2021-03-02 Avdrag på lön för toapaus

Alla besvarade frågor (93199)