Hur mycket pengar på banken får man ha och ändå vara berättigad bostadstillägg?

Hur mycket är maxbeloppet på bank för bostadstillägg?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Regler som behandlar frågor om bostadstillägg hittar vi i Socialförsäkringsbalkens 99 – 103 kapitel (SfB).

Finns ingen maxgräns för hur mycket pengar på banken du får lov att ha

Det finns ingen lagregel som säger att du inte får ha mer än en viss summa pengar på banken för att ha rätt till bostadstillägg. Vanligtvis brukar man ta hänsyn till belopp större än 100 000 kr för ensamstående och 200 000 kr för makar eller motsvarande vid bedömningen av rätten till bostadstillägg, men det finns som sagt inget maxbelopp som utesluter din möjlighet till ett sådant tillägg.

Fler kriterier för att avgöra din rätt till bostadstillägg

Vid beräkningen av bostadstilläggets storlek kollar man bl.a. på din och din eventuella makes bidragsgrundande inkomst, reduceringsinkomst (summan av bl.a. sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension etc.), inkomstslaget kapital (bankräntor, reavinster, aktie- och fondförsäljning), förmögenhet etc. (102 kap. 2-10 § SfB).

Sammanfattningsvis

Det finns alltså inget maxbelopp angående hur mycket pengar du får lov att ha på banken som utesluter din rätt till bostadstillägg, utan det är andra kriterier som också spelar in i bedömningen. Ditt bankkapital kan däremot komma att spela roll för bostadstilläggets storlek, och då brukar man säga att man tar hänsyn till belopp mer än 100 000 kr för ensamstående, och 200 000 kr för makar eller motsvarande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och skulle det vara någonting annat du undrar över, så är du mer än välkommen att kontakta oss igen!

Mattias TörnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”