Hur mycket pengar på banken får man ha och ändå vara berättigad bostadstillägg?

2017-11-15 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hur mycket är maxbeloppet på bank för bostadstillägg?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Regler som behandlar frågor om bostadstillägg hittar vi i Socialförsäkringsbalkens 99 – 103 kapitel (SfB).

Finns ingen maxgräns för hur mycket pengar på banken du får lov att ha

Det finns ingen lagregel som säger att du inte får ha mer än en viss summa pengar på banken för att ha rätt till bostadstillägg. Vanligtvis brukar man ta hänsyn till belopp större än 100 000 kr för ensamstående och 200 000 kr för makar eller motsvarande vid bedömningen av rätten till bostadstillägg, men det finns som sagt inget maxbelopp som utesluter din möjlighet till ett sådant tillägg.

Fler kriterier för att avgöra din rätt till bostadstillägg

Vid beräkningen av bostadstilläggets storlek kollar man bl.a. på din och din eventuella makes bidragsgrundande inkomst, reduceringsinkomst (summan av bl.a. sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension etc.), inkomstslaget kapital (bankräntor, reavinster, aktie- och fondförsäljning), förmögenhet etc. (102 kap. 2-10 § SfB).

Sammanfattningsvis

Det finns alltså inget maxbelopp angående hur mycket pengar du får lov att ha på banken som utesluter din rätt till bostadstillägg, utan det är andra kriterier som också spelar in i bedömningen. Ditt bankkapital kan däremot komma att spela roll för bostadstilläggets storlek, och då brukar man säga att man tar hänsyn till belopp mer än 100 000 kr för ensamstående, och 200 000 kr för makar eller motsvarande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och skulle det vara någonting annat du undrar över, så är du mer än välkommen att kontakta oss igen!

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97608)