FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan15/06/2019

Hur mycket pengar kan man ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg?

jag vill veta hur stort kapital man får ha på bank och ändå få FULLT bostadstillägg.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen fastställd gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte utan det beror på flera olika faktorer. Har du mycket pengar på banken kommer det dock att påverka hur mycket du har möjlighet att få i bostadstillägg. Du kan läsa mer om detta på försäkringskassans hemsida under rubriken "kan jag få bostadstillägg även om jag har pengar på banken eller andra tillgångar?", se här.

Om du är ensamstående och har en förmögenhet som är högre än 100 000 kr, eller är make/sambo och har en förmögenhet som överstiger 200 000 kr är detta något som Försäkringskassan brukar ta hänsyn till i sin bedömning.

Över 65 år?

Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker du istället om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Du kan läsa mer om detta här och även göra en preliminär uträkning av hur mycket du kan få i bostadstillägg här. Även Pensionsmyndigheten gör en samlad bedömning av hela din ekonomi vid ansökan om bostadstillägg och därför har inte de heller någon absolut gräns för hur mycket pengar du kan ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg.

Svar: det finns ingen absolut gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte utan det beror på ett antal olika faktorer. Om du har pengar på banken är detta en faktor som kan påverka ditt bostadstillägg, vanligtvis brukar Försäkringskassan ta hänsyn till belopp som överstiger 100 000 kr för ensamstående och 200 000 kr för makar eller sambor. Ifall du ansöker hos Pensionsmyndigheten gör de en samlad bedömning av hela din ekonomi och de har inte heller någon absolut gräns för hur mycket pengar du kan ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare