FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/06/2022

Hur mycket lön har arbetstagare rätt till?

Om arbetsgivaren lägger ett obligatoriskt möte på en lördag och jag ligger på undertid vad har jag då rätt till för ersättning. 

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I sverige är inte någon minimilön lagstadgat; utgångspunkten är att arbetsgivaren kan i samråd med arbetstagaren bestämma hur låga löner som helst. Från denna utgångspunkt finns det dock undantag. Finns det nämligen kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller den ersättning som framgår i kollektivavtalet. Ett annat undantag är att ersättningen inte får vara oskäligt låg (36 § AvtL). Vad som anses vara oskäligt låg lön är svårt att säga generellt. Skälig lön beror nämligen på många olika faktorer såsom arbetstagarens arbetserfarenhet, arbetskapacitet, utbildningsnivå etc. 

I ditt fall innebär det att som regel är det arbetsgivaren som bestämmer vilken ersättning som du ska erhålla. Är det dock så att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen så är det vad som står i det som gäller. I och med att jag inte har tillgång till ett eventuellt på din arbetsplats befintligt kollektivavtal så blir det svårt att konstatera vilken ersättning som du har rätt till. 

Med det sagt hoppas jag att du fått svar på din fråga. Vill du få ett mer skräddarsytt svar så får jag be dig att ställa en fråga på nytt där du med fördel kan redogöra närmare för vilket eventuellt kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. 

Med vänlig hälsning

Hemen YazdanfarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”