Hur mycket ljud är det acceptabelt att avge i ett villaområde?

2020-06-29 i Fastighet
FRÅGA
Hej tänkte höra om hög musik i ett villa område. Midsommarafton spelade en granne extrem hög musik från 18 till 02.00 på natten. Det var väldigt störande ingen information om det fick vi heller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om hänsyn mellan grannar finns i bland annat 3:1 jordabalken (JB). Där stadgas att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom måste visa skälig hänsyn till omgivningen. Paragrafen slås alltså fast att grannar måste bete sig respektfullt mot varandra. I ett villaområde är det dock mer acceptabelt att göra ljud ifrån sig än om man bor i exempelvis ett flerfamiljshus. Jag har svårt att se att en grannes musikspelande under en högtidsnatt skulle vara att anse som otillåtet, särskilt om det är första gången grannen stör på detta sätt.

Om störningarna skulle fortgå, exempelvis om grannen börjar ha högljudda fester varje helg trots att ni har klagat, skulle beteendet dock kunna vara att anse som brottsligt. Det kan falla under brottet ofredande i 4:7 brottsbalken (BrB) att utsätta någon för ett sådant hänsynslöst agerande. Då krävs det dock att grannen medvetet stör sina närboende. Att endast ha en enstaka fest torde dock inte kunna utgöra ett ofredande.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?