Hur mycket kan jag få i skadestånd för sveda och värk?

2020-08-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hur mycket får man ungefär för sveda och värk när man ramlar på knä och varit hemma i två dagar på grund av det
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sveda och värk avser psykisk och fysiskt lidande under den akuta sjukdomstiden. Man har rätt till ersättning för sveda och värk om det är en följd av en personskada. En personskada är en fysisk eller psykisk skada som har orsakats av någon annan genom uppsåt eller vårdslöshet (5 kap. 1 § och 2 kap. 1 § SkL).

Att ramla kan ge förutsättning för skadestånd, men då krävs det att den som ansvarar för marken du ramlade på, agerat vårdslöst genom att inte sköta marken på det sätt som krävs. Ett exempel är att en fastighetsägare agerat vårdslöst genom att hen inte har sandat tillräckligt på marken utanför sin fastighet och att någon riskerar att ramla på grund av det (2 § andra stycket lag om gaturenhållning och skyltning).

Ersättningen beräknas med hänsyn till den skadades tillstånd, skadans art, sjuktidens längd och vårdform. Därav kan beloppet variera och eftersom jag inte vet så mycket om din situation kan jag tyvärr inte svara exakt på din fråga. Enligt Trafikskadenämndens tabell från 2020 är grundbeloppet 2 600 kr per månad om du inte varit inlagd på sjukhus. Du kan läsa mer om detta och kolla tabellerna på Trafikskadenämndens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (644)
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?
2021-04-14 Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning

Alla besvarade frågor (91415)