Hur mycket får hyresvärden höja hyran i hyresrätt?

2019-02-15 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Fick hem ett brev idag att hyresvärden ska höja hyran med 18kr per kvadratmeter.Då vi har 89 kvadratmeter så blir alltså höjningen på 1600 kronor.. Är det lagligt att höja med så mycket och med en framförhållning på 2 månader?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du bor i en hyresrätt och att din hyresvärd nu vill höja hyran med 1600 kr. Nedan följer en genomgång av rättsläget som mynnar ut i en slutsats.

Rättslig reglering

För hyresavtal gäller, precis som för alla avtal, att de inte ensidigt kan ändras. Det följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Hyresvärden kan därför inte höja hyran utan att du går med på det.

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB). Just reglering av hyra finns i 12:54 JB. Där stadgas att om hyresvärden vill att hyresvillkoren ska ändras, ska hen skriftligen meddela det till motparten, alltså hyresgästen. Om parterna inte kan komma överens har hyresvärden rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Denna ansökan får göras tidigast en månad efter att meddelandet har lämnats till hyresgästen.

Hittills har din hyresvärd alltså gjort rätt, då hen har meddelat dig skriftligen att hyresvillkoren ska ändras. Eftersom du tycker att höjningen är för stor kan du göra en invändning mot höjningen. Om du inte gör det kan du bli passivt bunden av höjningen om det framgår av det skriftliga meddelandet, se 12:54 a JB. Av samma paragraf följer att två månader är den minsta lagliga fristen mellan skriftligt meddelande och verkställande av den nya hyran.

Om du och din hyresvärd inte kan komma överens om hyran ska den enligt 12:55 JB fastställas till ett skäligt belopp av hyresnämnden. Beloppet ska vara skäligt i förhållande till lägenhetens bruksvärde. Det innebär att hyran inte får vara påtagligt högre än för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. I första hand görs därför en bedömning av likvärdiga lägenheter på orten.

Sammanfattning och slutsats

I och med att en skälig hyra kan skilja sig mycket beroende på exempelvis lägenhetens plats och skick kan jag inte säga om 1600 kr är en "för stor" höjning eller inte. Jag föreslår därför att du i första hand skriftligt invänder mot höjningen till din hyresvärd. Om ni inte kan komma överens bör du, tidigast en månad efter att du fått hyresvärdens meddelande om höjning, höra av dig till hyresnämnden och låta dem pröva saken.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1149)
2019-05-22 Skälig hyra för rum i lägenhet
2019-05-08 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal med hänvisning till "bristande behov"?
2019-05-06 Andrahandshyresgästens ansvar i förhållande till förstahandshyresgäst respektive fastighetsägare
2019-05-06 Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet är tidsbestämt. Har jag rätt att säga upp lägenheten en månad tidigare?

Alla besvarade frågor (69196)