Hur mycket får en hyresvärd höja hyran?

Hej!

Vi har köpt mark som det ingår flera bostadshus i fastigheten. Vissa bostäder är nu tomma då vi har sagt till att kommunen (tidigare ägaren) inte ska hyra ut innan vi tillträder för att vi vill renovera dem.

Min fråga är får vi höja hyran för de som bor just nu i husen?

Hyran är idag ca 5200 kr i varmhyra och bostäderna är ca 100kvm. Vi tycker hyran är alltför låg.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring hyra finns i Jordabalken (JB).

Huvudprinciper för en hyresvärd som vill höja hyran

Som hyresvärd är det tillåtet att höja hyran för hyresgäster så länge höjning är skälig. En hyreshöjning är skälig om den görs till en nivå som motsvarar liknande lägenheter på samma ort. I bedömningen tas hänsyn till lägenhetens standard, modernitet, var den är placerad och omgivningen. En renovering av lägenheten kan utgöra en omständighet som gör att en högre hyra kan anses vara skälig jämfört med tidigare. (12 kap. 55 § JB).

Tillvägagångssättet vid hyreshöjningar

När du som hyresvärd vill höja hyran behöver du meddela hyresgästen om detta skriftligen. (12 kap. 54 § 1 st. JB). Detta meddelande ska innehålla uppgifter om hur stor hyreshöjning är, vad den nya hyran blir och när hyran börjar gälla. Meddelandet ska även innehålla information om att hyresgästen blir bunden till att betala den högre hyran om hyresgästen inte innan en viss angiven dag ger dig som hyresvärd ett meddelande om att hyresgästen motsätter sig höjningen. Denna angivna dag bestämmer du som hyresvärd men får inte vara tidigare än två månader från meddelandet. Meddelandet behöver även innehålla information om att hyresnämnden kan bestämma skäligheten i hyran om hyresgästen inte anser att den är skälig och vad hyresgästen ska göra för att få till en sådan prövning. (12 kap. 54 a § 2 st).

Antingen blir hyresgästen bunden eller så får hyran prövas av hyresnämnden

Innehåller meddelandet alla dessa uppgifter blir hyresgästen bunden om den inte innan den angivna dagen klagar på hyreshöjningen hos dig som hyresvärd. (12 kap. 54 a § 3 st.). Om hyresgästen klagar ska istället hyreshöjningens skälighet prövas av hyresnämnden utifrån de kriterier jag nämnde ovan. (12 kap. 55 § 1 st JB)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning