Hur mycket får egentligen en granne störa? Kommunen låter någon gå runt här i mitt samhälle med en röj såg från 7 på morgonen till 16 på eftermiddagen är det verkligen okey att störa oss så mycket när vi har semester?

2019-07-31 i Fastighet
FRÅGA
Hur mycket får egentligen en granne störa? Kommunen låter någon gå runt här i mitt samhälle med en röj såg från 7 på morgonen till 16 på eftermiddagen är det verkligen okey att störa oss så mycket när vi har semester?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det bästa i dessa frågor är att prata med grannen och tillsammans komma fram till en lösning. Ofta vet inte personen att denne stör andra. Om inte detta hjälper finns vissa åtgärder att vidta.

Bor grannen (och du) i hyresrätt kan du ta hjälp av hyresvärden. Hyresvärden meddelar grannen att hen upplevs som störande för andra boende i huset och grannen får chans att bättra sig. Om grannen fortsätter att störa dig ska du meddela hyresvärden igen. Vid upprepade störningar riskerar den störande grannen att bli uppsagd. Se den allmänna hänsynsregeln i 12 kap 25 § jordabalken (JB). Återkommande störningar kan vara en förverkandegrund (att den störande grannen inte får bo kvar) se 12 kap 42 § JB.

Det är viktigt att dokumentera störningarna i fall att det blir tvunget att hyresnämnden griper in för att bli av med den störande grannen. Skriv till exempel ned vilken händelse du upplevt som störande, och det datum och den tidpunkt som störningen inträffade. Ofta har hyresvärden en störningsjour som också kan hjälpa till vid återkommande störningar.

Bor ni i bostadsrätt är åtgärderna mer begränsade. I dessa fall får man acceptera viss störning, till exempel arbete på dagtid. Som bostadsrättshavare är du dock skyldig att se till att du inte utsätter andra för störningar som inte skäligen bör tålas, härtill hör exempelvis störningar på nattetid. Se 7 kap 9 § bostadsrättslagen. I dessa fall rekommenderas att kontakta styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Är det fråga om ett villaområde, alltså att ni bor i fastigheter, är åtgärderna ytterst begränsade. Enligt 3 kap 1 § JB ska grannar vid nyttjande av sin fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen. Talan ska i första hand väckas enligt reglerna i 32 kap miljöbalken och paragrafens betydelse är därmed begränsad. Det ska då vara fråga om skador som inträffat.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (564)
2021-05-12 Hur överlåter jag mitt hus till mina barn?
2021-05-11 Kan min sambo tvinga sig till försäljning av gemensam fastighet?
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?
2021-04-30 Värdering av fastighet vid gåva

Alla besvarade frågor (92281)