Hur mycket ersättning får jag om jag suttit häktad men fått en friande dom?

FRÅGA
Hej!jag har suttit häktad från den 17 December 2019 till den 30 April och sen kom domen att jag är fri.Hur mycket får man då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, nedan kallad frihetsberövandelagen.

Har du rätt till ersättning?

Eftersom du har fått en frikännande dom har du rätt till ersättning (2 § första stycket första punkten frihetsberövandelagen). Denna ersättning måste du själv ansöka om hos justitiekanslern. På justitiekanslerns hemsida finns information om hur du ansöker om ersättningen och även en ansökningsblankett du kan ladda ner.

Hur mycket ersättning får du?

Det du kan få ersättning för är utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande (7 § frihetsberövandelagen).

• Utgifter: Ersättning för utgifter kan till exempel röra sig om ersättning för resor till och från häktet.

• Förlorad arbetsinkomst: Ersättning för den inkomst du har förlorat då du under häktningstiden inte har kunnat gå till jobbet.

• Intrång i näringsverksamhet: Ersättning på denna grund kan du få om det inte bara är arbetsinkomst du har förlorat under häktningstiden utan att du kanske också har förlorat en kundkrets eller liknande.

• Lidande: Denna ersättning bestäms i varje enskilt fall och kan alltså variera från person till person men det normala är att man har lidit mer ju längre tid man har suttit häktad. Utgångspunkten är att man får 30 000 kr i ersättning för den första månaden, 20 000 kr för kommande månader till och med sjätte månaden och efter det 30 000 kr per månad. Eftersom du har suttit häktad i fyra månader och 13 dagar kan du räkna med ersättning om 30 000 kr för den första månaden, 60 000 kr för nästa tre månader och ca 8 500 kr för de sista 13 dagarna. Totalt blir ersättningen för lidande i så fall ca 98 500 kr, men som sagt, denna ersättning bestäms individuellt.

Viktigt att komma ihåg är också att det finns vissa tillfällen då man inte har rätt till ersättning eller inte rätt till lika mycket ersättning som man skulle ha haft. Det kan till exempel vara om du själv har erkänt brottet fast du är oskyldig och av den anledningen blir häktad eller om du har försökt förstöra bevis eller försvårat utredningen (6 § frihetsberövandelagen).

Sammanfattning

Eftersom du har fått en friande dom har du rätt till ersättning. Denna ersättning måste du ansöka om själv hos justitiekanslern. Ersättningen bestäms individuellt men den totala ersättningen kommer uppgå till ersättning för utgifter + ersättning för förlorad arbetsinkomst + ersättning för intrång i näringsverksamhet (om du har lidit någon sådan skada) + ersättning för lidande (i ditt fall är det möjligt att ersättningen för lidande skulle uppgå till ca 98 500 kr).

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97478)